Help Print this page 

Document L:2017:295:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 295, 14 november 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 295

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
14 november 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2017/2060 van de Raad van 6 november 2017 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullende protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2017/2061 van de Raad van 13 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme

3

 

*

Verordening (EU) 2017/2062 van de Raad van 13 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

4

 

*

Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela

21

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2064 van de Raad van 13 november 2017 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1420

38

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2065 van de Commissie van 13 november 2017 tot bevestiging van de goedkeuringsvoorwaarden van de werkzame stof 8-hydroxyquinoline, zoals vermeld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/408, wat betreft de opname van de werkzame stof 8-hydroxyquinoline in de lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen ( 1 )

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2066 van de Commissie van 13 november 2017 betreffende de goedkeuring van mosterdzaadpoeder als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

43

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2067 van de Commissie van 13 november 2017 tot niet-goedkeuring van paprika-extract (capsanthine, capsorubine E 160c) als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ( 1 )

47

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2068 van de Commissie van 13 november 2017 tot niet-goedkeuring van kaliumsorbaat als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ( 1 )

49

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2069 van de Commissie van 13 november 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de goedkeuringsperioden voor de werkzame stoffen flonicamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam en proquinazid ( 1 )

51

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2017/2070 van de Raad van 6 november 2017 tot benoeming van een plaatsvervanger van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Republiek Finland

54

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2071 van de Raad van 13 november 2017 tot benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgië

55

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2072 van de Raad van 13 november 2017 inzake de actualisering en wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme, en tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/1426

57

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2073 van de Raad van 13 november 2017 tot wijziging van Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

59

 

*

Besluit (GBVB) 2017/2074 van de Raad van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela

60

 

*

Gedelegeerd Besluit (EU) 2017/2075 van de Commissie van 4 september 2017 ter vervanging van bijlage VII bij Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van één Europese spoorwegruimte ( 1 )

69

 

*

Besluit (EU) 2017/2076 van de Commissie van 7 november 2017 tot wijziging van Beschikking 2009/607/EG betreffende de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor harde vloer- en wandbekledingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7247)  ( 1 )

74

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2077 van de Commissie van 10 november 2017 tot wijziging van Beschikking 2005/50/EG inzake de harmonisatie van de 24 GHz-radiospectrumband voor in de tijd beperkt gebruik door kortbereikradarapparatuur voor motorvoertuigen in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7374)  ( 1 )

75

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 van de Commissie van 10 november 2017 tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van β-glucanen uit gist als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7391)

77

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2079 van de Commissie van 10 november 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van taxifolinerijk extract als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 7418)

81

 

*

Besluit (EU) 2017/2080 van de Europese Centrale Bank van 22 september 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2010/9 inzake de toegang tot en het gebruik van bepaalde Target2-gegevens (ECB/2017/29)

86

 

*

Besluit (EU) 2017/2081 van de Europese Centrale Bank van 10 oktober 2017 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van Target2-ECB (ECB/2017/30)

89

 

 

RICHTSNOEREN

 

*

Richtsnoer (EU) 2017/2082 van de Europese Centrale Bank van 22 september 2017 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (Target2) (ECB/2017/28)

97

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top