EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:237:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 237, 15 september 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 237

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
15 september 2017


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2017/1545 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 tot wijziging van Besluit nr. 445/2014/EU tot vaststelling van een actie van de Unie voor het evenement „Culturele hoofdsteden van Europa” voor de periode 2020 tot 2033 ( 1 )

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2017/1546 van de Raad van 29 september 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds

5

 

 

Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds

7

 

*

Kennisgeving van de Europese Unie aan de Gemengde Sectorcommissie uit hoofde van artikel 7 van de sectorbijlage betreffende goede fabricagemethoden (GMP) voor farmaceutische producten bij de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika

36

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2017/1547 van de Raad van 14 september 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

37

 

*

Verordening (EU) 2017/1548 van de Raad van 14 september 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1509 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

39

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1549 van de Raad van 14 september 2017 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

44

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1550 van de Commissie van 14 juli 2017 tot toevoeging van een bijlage aan Verordening (EU) 2016/1076 van het Europees Parlement en de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst

57

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1551 van de Commissie van 14 juli 2017 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2016/1076 van het Europees Parlement en de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst

59

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1552 van de Commissie van 5 september 2017 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Porc noir de Bigorre (BOB))

61

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1553 van de Commissie van 5 september 2017 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Chasselas de Moissac (BOB))

62

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1554 van de Commissie van 5 september 2017 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Jambon noir de Bigorre (BOB))

63

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1555 van de Commissie van 12 september 2017 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (Pefkothymaromelo Kritis) (BOB))

64

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1556 van de Commissie van 12 september 2017 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Ternera de Extremadura (BGA))

65

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1557 van de Commissie van 12 september 2017 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Coco de Paimpol (BOB))

66

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1558 van de Commissie van 14 september 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 teneinde de stof bromelaïne in te delen wat de maximumwaarden voor residuen ervan betreft ( 1 )

67

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1559 van de Commissie van 14 september 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 teneinde maximumwaarden voor residuen van de stof alarelin op te nemen ( 1 )

69

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2017/1560 van de Raad van 14 september 2017 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/1693 betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten

71

 

*

Besluit (GBVB) 2017/1561 van de Raad van 14 september 2017 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

72

 

*

Besluit (GBVB) 2017/1562 van de Raad van 14 september 2017 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

86

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen ( PB L 295 van 12.11.2010 )

89

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1237 van de Commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften inzake de vrijgave en de verbeurdverklaring van voor dergelijke certificaten gestelde zekerheden, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2535/2001, (EG) nr. 1342/2003, (EG) nr. 2336/2003, (EG) nr. 951/2006, (EG) nr. 341/2007 en (EG) nr. 382/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2390/98, (EG) nr. 1345/2005, (EG) nr. 376/2008 en (EG) nr. 507/2008 van de Commissie ( PB L 206 van 30.7.2016 )

89

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top