Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:177:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 177, 8 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 177

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
8 juli 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1227 van de Commissie van 20 maart 2017 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van gelijmde gelamelleerde houtproducten die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 14080, en gevingerlaste massieve houtproducten voor constructieve toepassingen die vallen onder de geharmoniseerde norm EN 15497, met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand, en tot wijziging van Beschikking 2005/610/EG ( 1 )

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1228 van de Commissie van 20 maart 2017 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van onder de geharmoniseerde norm EN 15824 vallende mortels met binnen- en buitentoepassingen voor organische bindmiddelen en onder de geharmoniseerde norm EN 998-1 vallende stukadoormortel voor binnen- en buitentoepassingen met betrekking tot hun materiaalgedrag bij brand ( 1 )

4

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1229 van de Commissie van 3 mei 2017 tot rectificatie van bepaalde taalversies van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1333/2011 tot vaststelling van handelsnormen voor bananen, voorschriften inzake de controle op de naleving van die handelsnormen en voorschriften betreffende de mededelingen in de sector bananen

6

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1230 van de Commissie van 31 mei 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de additionele objectieve criteria voor de toepassing van een preferentieel percentage voor de uit- of instroom van liquiditeit voor grensoverschrijdende onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten binnen een groep of een institutioneel protectiestelsel ( 1 )

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1231 van de Commissie van 6 juni 2017 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 tot vaststelling van een methode voor het bepalen van de correlatieparameters die nodig zijn om de veranderingen in de regelgevende testprocedure weer te geven, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1014/2010 ( 1 )

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1232 van de Commissie van 3 juli 2017 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

23

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1233 van de Commissie van 3 juli 2017 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

26

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1234 van de Commissie van 3 juli 2017 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

29

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1235 van de Commissie van 6 juli 2017 tot 270e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da'esh) en Al Qaida

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1236 van de Commissie van 7 juli 2017 tot vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2017

34

 

*

Verordening (EU) 2017/1237 van de Commissie van 7 juli 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft het maximumgehalte aan waterstofcyanide in voor de eindgebruikers in de handel gebrachte onverwerkte hele, vermalen, gemalen, gekraakte of fijngehakte abrikozenpitten ( 1 )

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1238 van de Commissie van 7 juli 2017 tot onderwerping van bepaald corrosiebestendig staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China aan registratie

39

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1239 van de Commissie van 6 juli 2017 betreffende de erkenning van Ethiopië overeenkomstig Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opleiding en diplomering van zeevarenden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4555)  ( 1 )

43

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1240 van de Commissie van 7 juli 2017 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/247 betreffende beschermende maatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 4896)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top