EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:065:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 65, 10 maart 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 65

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
10 maart 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/389 van de Commissie van 11 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de parameters voor de berekening van geldboetes voor mislukte afwikkelingsoperaties en de bedrijfsactiviteiten van CSD's in lidstaten van ontvangst ( 1 )

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/390 van de Commissie van 11 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen voor bepaalde prudentiële vereisten voor centrale effectenbewaarinstellingen en aangewezen kredietinstellingen die bancaire nevendiensten verrichten ( 1 )

9

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/391 van de Commissie van 11 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de inhoud van de verslaglegging over interne afwikkelingen ( 1 )

44

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/392 van de Commissie van 11 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de vergunnings-, toezichts- en operationele vereisten voor centrale effectenbewaarinstellingen ( 1 )

48

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/393 van de Commissie van 11 november 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de templates en procedures voor de verslaglegging en de toezending van informatie over interne afwikkelingen in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

116

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/394 van de Commissie van 11 november 2016 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor vergunning, toetsing en evaluatie van centrale effectenbewaarinstellingen, voor de samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst, voor de raadpleging van de autoriteiten die betrokken zijn bij de vergunning om bancaire nevendiensten te verrichten, voor toegang waarbij centrale effectenbewaarinstellingen betrokken zijn, en met betrekking tot het formaat van de vastleggingen die door centrale effectenbewaarinstellingen moeten worden bewaard overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

145

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top