EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:050:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 50, 28 februari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 50

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

60e jaargang
28 februari 2017


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2017/330 van de Raad van 27 februari 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

1

 

*

Verordening (EU) 2017/331 van de Raad van 27 februari 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/332 van de Commissie van 14 februari 2017 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Pistacchio Verde di Bronte (BOB))

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/333 van de Commissie van 14 februari 2017 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (BGA))

12

 

*

Verordening (EU) 2017/334 van de Commissie van 27 februari 2017 houdende rectificatie van de Bulgaarse, Duitse, Estse en Nederlandse taalversies van Verordening (EU) nr. 1321/2014 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen ( 1 )

13

 

*

Verordening (EU) 2017/335 van de Commissie van 27 februari 2017 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van steviolglycosiden (E 960) als zoetstof in bepaalde suikergoedproducten met verlaagde energetische waarden ( 1 )

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/336 van de Commissie van 27 februari 2017 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op bepaalde zware plaat van niet-gelegeerd staal of ander gelegeerd staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/337 van de Commissie van 27 februari 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1375/2007 inzake de invoer van afvallen van maïszetmeelfabrieken uit de Verenigde Staten van Amerika

42

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/338 van de Commissie van 27 februari 2017 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

45

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2017/339 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2016

47

 

*

Besluit (EU) 2017/340 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Duitsland

49

 

*

Besluit (EU) 2017/341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ingevolge een aanvraag van Spanje — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automobielsector

51

 

*

Besluit (EU) 2017/342 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende migratie-, vluchtelingen-, en veiligheidscrisis

53

 

*

Besluit (EU) 2017/343 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2017

55

 

*

Besluit (EU) 2017/344 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017

57

 

*

Besluit (GBVB) 2017/345 van de Raad van 27 februari 2017 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/849 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

59

 

*

Besluit (GBVB) 2017/346 van de Raad van 27 februari 2017 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de mensenrechten

66

 

*

Besluit (GBVB) 2017/347 van de Raad van 27 februari 2017 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

70

 

*

Besluit (GBVB) 2017/348 van de Raad van 27 februari 2017 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Kosovo ( *1 )

75

 

*

Besluit (GBVB) 2017/349 van de Raad van 27 februari 2017 tot wijziging van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese Unie voor de opbouw van capaciteit in Somalië (EUCAP Somalia)

80

 

*

Besluit (GBVB) 2017/350 van de Raad van 27 februari 2017 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

81

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/351 van de Commissie van 24 februari 2017 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 1261)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

 

(*1)   Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top