EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:348:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 348, 21 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 348

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
21 december 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2016/2342 van de Raad van 12 december 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten,van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

1

 

 

Protocol bij de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2016/2343 van de Commissie van 14 december 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op golfrog in de wateren van de Unie van VIII door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

7

 

*

Verordening (EU) 2016/2344 van de Commissie van 14 december 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op schol in de gebieden VIIh, VIIj en VIIk door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2345 van de Commissie van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 262/2009 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1079/2012 voor wat verwijzingen naar ICAO-bepalingen betreft ( 1 )

11

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2346 van de Commissie van 20 december 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

13

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2347 van de Commissie van 20 december 2016 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2017 bepaalde hoeveelheden in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 voor de sector eieren en ovoalbumine geopende tariefcontingenten

15

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2348 van de Commissie van 20 december 2016 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2017 bepaalde hoeveelheid in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 536/2007 geopende tariefcontingent voor vlees van pluimvee van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

17

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2349 van de Commissie van 20 december 2016 tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2017 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077 geopende tariefcontingenten voor eieren, eierproducten en ovoalbumine van oorsprong uit Oekraïne

19

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2350 van de Commissie van 20 december 2016 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2017 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1384/2007 geopende tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Israël

21

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2351 van de Commissie van 20 december 2016 tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2017 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de tariefcontingenten die in de sector varkensvlees zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 442/2009

23

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2016/2352 van het Politiek en Veiligheidscomité van 7 december 2016 tot benoeming van de EU-missiecommandant voor de militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali) en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016)

25

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2016/2353 van de Raad van 8 december 2016 tot wijziging van zijn reglement van orde

27

 

*

Besluit (EU) 2016/2354 van de Raad van 12 december 2016 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Subcomité voor sanitaire en fytosanitaire aangelegenheden, opgericht krachtens de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, wat de wijziging van de bijlage XI-B bij deze overeenkomst betreft

30

 

*

Besluit (EU) 2016/2355 van de Raad van 12 december 2016 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, over de vaststelling van een lijst van arbiters

56

 

*

Besluit (GBVB) 2016/2356 van de Raad van 19 december 2016 ter ondersteuning van de ontwapenings- en wapenbeheersingsactiviteiten van het SEESAC in Zuidoost-Europa in het kader van de strategie van de EU ter bestrijding van de illegale accumulatie van en handel in handvuurwapens en lichte wapens (SALW) en munitie daarvoor

60

 

*

Besluit (EU) 2016/2357 van de Commissie van 19 december 2016 met betrekking tot de gebrekkige effectieve naleving van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en de uitvoeringsvoorschriften daarvan voor wat betreft de certificaten die zijn afgegeven door Hellenic Aviation Training Academy (HATA), en deel 66-bevoegdheidsbewijzen die op basis daarvan zijn afgegeven (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8645)

72

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2358 van de Commissie van 20 december 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/908/EU met betrekking tot de lijsten van derde landen en grondgebieden waarvan de toezicht- en reguleringsvereisten als gelijkwaardig worden beschouwd ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

75

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2359 van de Commissie van 20 december 2016 waarbij wordt bepaald dat de tijdelijke opschorting van het preferentiële douanerecht dat is vastgesteld in het kader van het stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, niet passend is voor de invoer van bananen van oorsprong uit Nicaragua voor het jaar 2016

81

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top