Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:345:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 345, 20 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 345

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
20 december 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2301 van de Commissie van 8 december 2016 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Olio di Calabria (BGA))

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2302 van de Commissie van 8 december 2016 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Pomodoro di Pachino (BGA))

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2303 van de Commissie van 19 december 2016 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op bepaalde staven voor betonwapening van oorsprong uit de Republiek Belarus

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2304 van de Commissie van 19 december 2016 betreffende de modaliteiten, de structuur, de periodiciteit en de evaluatie-indicatoren van de kwaliteitsverslagen over krachtens Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad ingediende gegevens ( 1 )

27

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2305 van de Commissie van 19 december 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

37

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2306 van de Commissie van 19 december 2016 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de aanvragen om invoercertificaten betrekking hebben die van 1 tot en met 7 december 2016 zijn ingediend en tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2017 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de tariefcontingenten die in de sector pluimveevlees zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 533/2007

39

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2307 van de Commissie van 19 december 2016 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de aanvragen om invoercertificaten betrekking hebben die van 1 tot en met 7 december 2016 zijn ingediend en tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2017 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de tariefcontingenten die in de sector pluimveevlees zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 1385/2007

42

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2308 van de Commissie van 19 december 2016 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de aanvragen om rechten tot invoer betrekking hebben die van 1 tot en met 7 december 2016 zijn ingediend in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2078 geopende tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Oekraïne

45

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2016/2309 van de Commissie van 16 december 2016 tot vierde aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land ( 1 )

48

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/2310 van de Raad van 17 oktober 2016 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Associatieraad die is ingesteld bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, over de goedkeuring van de partnerschapsprioriteiten EU-Jordanië, met inbegrip van het pact daarbij

50

 

*

Besluit (EU) 2016/2311 van de Raad van 8 december 2016 waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

53

 

*

Besluit (EU) 2016/2312 van de Raad van 8 december 2016 waarbij de Republiek Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

56

 

*

Besluit (EU) 2016/2313 van de Raad van 8 december 2016 waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Republiek Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

59

 

*

Besluit (GBVB) 2016/2314 van de Raad van 19 december 2016 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2015/778 inzake een militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED operation SOPHIA)

62

 

*

Besluit (GBVB) 2016/2315 van de Raad van 19 december 2016 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

65

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2316 van de Commissie van 16 december 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1849 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van schadelijke organismen te voorkomen, wat bepaalde groenten van oorsprong uit Ghana betreft

66

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2317 van de Commissie van 16 december 2016 tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG en Uitvoeringsbesluit 2013/654/EU met het oog op de vereenvoudiging van het gebruik van mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) in de Unie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8413)  ( 1 )

67

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2318 van de Commissie van 16 december 2016 betreffende de door Spanje voorgestelde afwijking van de wederzijdse erkenning van de vergunningen voor brodifacum bevattende biociden overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8414)

72

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2319 van de Commissie van 16 december 2016 ter bevestiging of wijziging van de voorlopige berekening van de gemiddelde specifieke CO2-emissies en specifieke emissiedoelstellingen voor fabrikanten van personenauto's voor het kalenderjaar 2015 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8579)

74

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2320 van de Commissie van 16 december 2016 ter bevestiging of wijziging van de voorlopige berekening van de gemiddelde specifieke CO2-emissies en specifieke emissiedoelstellingen voor fabrikanten van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen voor het kalenderjaar 2015 overeenkomstig Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8583)

96

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2321 van de Commissie van 19 december 2016 betreffende de opmaak van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling afgegeven „geschikt voor recycling”-certificaat ( 1 )

112

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2322 van de Commissie van 19 december 2016 betreffende de opmaak van de door Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling voorgeschreven voltooiingsverklaring van de scheepsrecycling ( 1 )

117

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2323 van de Commissie van 19 december 2016 tot vaststelling van de Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling ( 1 )

119

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2324 van de Commissie van 19 december 2016 betreffende de opmaak van de door Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling voorgeschreven melding van de geplande aanvang van de scheepsrecycling ( 1 )

129

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2325 van de Commissie van 19 december 2016 betreffende de opmaak van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake scheepsrecycling afgegeven certificaat betreffende de inventaris van gevaarlijke materialen ( 1 )

131

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië voor een periode van vier jaar ( PB L 315 van 1.12.2015 )

136

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top