EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:337:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 337, 13 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 337

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
13 december 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2016/2234 van de Raad van 21 november 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) inzake de ontwikkeling van satellietnavigatie en de verlening van bijbehorende diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart in het bevoegdheidsgebied van het ASECNA

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2016/2235 van de Commissie van 12 december 2016 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bisfenol A ( 1 )

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2236 van de Commissie van 12 december 2016 tot vaststelling van de technische kenmerken voor de speciale module 2018 over de combinatie van werk en gezin ( 1 )

6

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2237 van de Commissie van 12 december 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

13

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2016/2238 van de Raad van 12 december 2016 tot wijziging van Besluit 2010/452/GBVB inzake de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia

15

 

*

Besluit (GBVB) 2016/2239 van de Raad van 12 december 2016 tot wijziging en verlenging van Besluit 2010/96/GBVB betreffende een militaire missie van de Europese Unie om de Somalische veiligheidstroepen te helpen opleiden

16

 

*

Besluit (GBVB) 2016/2240 van de Raad van 12 december 2016 tot wijziging van Besluit 2012/389/GBVB betreffende de missie van de Europese Unie voor de opbouw van regionale maritieme capaciteit in de Hoorn van Afrika (EUCAP NESTOR)

18

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2241 van de Commissie van 9 december 2016 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van zaaizaad van bepaalde rassen van de soort Beta vulgaris L., dat niet aan de eisen van Richtlijn 2002/54/EG van de Raad voldoet (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8105)  ( 1 )

20

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2242 van de Commissie van 9 december 2016 betreffende het tijdelijk in de handel brengen van zaaizaad van Hordeum vulgare L. van het ras Scrabble dat niet aan de eisen van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad voldoet (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 8106)  ( 1 )

22

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1775 van de Commissie van 4 oktober 2016 tot wijziging van Beschikking 93/195/EEG door toevoeging van Qatar aan de lijst van derde landen waaruit de lidstaten het opnieuw binnenbrengen van geregistreerde paarden op het grondgebied van de Unie toestaan, na tijdelijke uitvoer van minder dan negentig dagen voor deelname aan International Group/Grade meetings ( PB L 271 van 6.10.2016 )

24

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top