Help Print this page 

Document L:2016:333:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 333, 8 december 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 333

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
8 december 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2016/2145 van de Raad van 1 december 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1370/2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2146 van de Commissie van 7 december 2016 tot intrekking van de aanvaarding van de verbintenis voor twee producenten-exporteurs op grond van Uitvoeringsbesluit 2013/707/EU tot bevestiging van de aanvaarding van een verbintenis die is aangeboden in het kader van de antidumping- en de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China voor de periode waarin de definitieve maatregelen worden toegepast

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2147 van de Commissie van 7 december 2016 tot goedkeuring van een verhoging van de maxima voor de verrijking van wijn uit in 2016 geoogste druiven in bepaalde wijnbouwgebieden van Duitsland en alle wijnbouwgebieden van Hongarije

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2148 van de Commissie van 7 december 2016 tot vaststelling van een regeling voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EU) 2015/936 van het Europees Parlement en de Raad voor 2017 vastgestelde quota voor textielproducten

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2149 van de Commissie van 7 december 2016 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Noix de Grenoble (BOB))

42

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2150 van de Commissie van 7 december 2016 tot verlening van een vergunning voor de preparaten van Lactobacillus plantarum DSM 29025 en Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

44

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2151 van de Commissie van 7 december 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

48

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/2152 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II — Europese Raad en Raad

50

 

 

Resolutie (EU) 2016/2153 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014, afdeling II — Europese Raad en Raad

51

 

*

Besluit (EU) 2016/2154 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014

54

 

 

Resolutie (EU) 2016/2155 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014

56

 

*

Besluit (EU) 2016/2156 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Eniac voor het begrotingsjaar 2014

58

 

*

Besluit (EU) 2016/2157 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014

60

 

 

Resolutie (EU) 2016/2158 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014

62

 

*

Besluit (EU) 2016/2159 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2014

64

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2016/2160 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014

66

 

 

Resolutie (EU, Euratom) 2016/2161 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014

68

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2016/2162 van het Europees Parlement van 27 oktober 2016 over de afsluiting van de rekeningen van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie voor het begrotingsjaar 2014

70

 

*

Besluit (EU) 2016/2163 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Banca d'Italia

72

 

*

Besluit (EU) 2016/2164 van de Europese Centrale Bank 30 november 2016 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2017 (ECB/2016/43)

73

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top