Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:313:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 313, 19 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 313

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
19 november 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Informatie met betrekking tot de datum van inwerkingtreding van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

1

 

*

Informatie met betrekking tot de datum van inwerkingtreding van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Oekraïne

1

 

*

Informatie met betrekking tot de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het Galileo- en het GPS-navigatiesysteem en verwante toepassingen tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2020 van de Commissie van 26 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende criteria om uit te maken of aan de clearingverplichting onderworpen derivaten aan de handelsverplichting moeten worden onderworpen ( 1 )

2

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2021 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende de toegang tot benchmarks ( 1 )

6

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2022 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de informatie die ondernemingen uit derde landen met het oog op registratie moeten verstrekken en de vorm waarin informatie aan de cliënten moet worden verschaft ( 1 )

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2023 van de Commissie van 18 november 2016 betreffende vergunningen voor natriumbenzoaat, kaliumsorbaat, mierenzuur en natriumformiaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

14

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2024 van de Commissie van 18 november 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

21

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/2025 van de Raad van 8 november 2016 tot benoeming van drie leden en twee plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Republiek Polen

23

 

*

Besluit (EU) 2016/2026 van de Raad van 15 november 2016 tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2018, het jaarlijkse bedrag voor 2017, de eerste tranche voor 2017 en een indicatieve en niet-bindende prognose voor de verwachte jaarlijkse bedragen voor de jaren 2019 en 2020

25

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2016 van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken van 19 oktober 2016 tot actualisering van bijlage XVI bij de associatieovereenkomst [2016/2027]

28

 

*

Besluit nr. 2/2016 van het Associatiecomité EU-Republiek Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken van 19 oktober 2016 tot actualisering van bijlage XXIX bij de associatieovereenkomst [2016/2028]

36

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top