EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:297:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 297, 4 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 297

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
4 november 2016


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1920 van de Commissie van 19 oktober 2016 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Hånnlamb (BOB))

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1921 van de Commissie van 20 oktober 2016 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier betreffende een in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ingeschreven naam (Štajersko prekmursko bučno olje (BGA))

11

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1922 van de Commissie van 20 oktober 2016 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Poularde du Périgord (BGA))

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1923 van de Commissie van 24 oktober 2016 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Karp zatorski (BOB))

13

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1924 van de Commissie van 3 november 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

14

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1925 van de Commissie van 31 oktober 2016 tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/17 waarbij het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig Richtlijn 2002/53/EG van de Raad wordt gemachtigd om het in de handel brengen van een in de gemeenschappelijke rassenlijst van landbouwgewassen vermeld hennepras op zijn grondgebied te verbieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 6860)

16

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1926 van de Commissie van 3 november 2016 tot goedkeuring van het acculadende fotovoltaïsche dak als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto's uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

18

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad ( PB L 248 van 18.9.2013 )

25

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top