EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:296:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 296, 1 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 296

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
1 november 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2016/1911 van de Commissie van 28 oktober 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zwarte haarstaartvis in de Uniewateren en internationale wateren van VIII, IX en X door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

1

 

*

Verordening (EU) 2016/1912 van de Commissie van 28 oktober 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op Beryx spp. in de Uniewateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

3

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1913 van de Commissie van 31 oktober 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

5

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/1914 van de Commissie van 31 oktober 2016 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek ( 1 )

7

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/1915 van de Commissie van 27 oktober 2016 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/2300 betreffende de betaling in euro door het Verenigd Koninkrijk van bepaalde bedragen in verband met de sectorale landbouwwetgeving (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 6807)

13

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1916 van de Commissie van 27 oktober 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/99/EU tot vaststelling van de lijst van de regio's die in aanmerking komen voor financiering uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds en van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2014-2020 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 6820)

15

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1917 van de Commissie van 27 oktober 2016 tot wijziging van Beschikking 2009/821/EG wat de lijsten van grensinspectieposten en veterinaire eenheden in Traces betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 6835)  ( 1 )

17

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1918 van de Commissie van 28 oktober 2016 betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot Chronic Wasting Disease (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 6815)  ( 1 )

21

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top