EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:276:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 276, 13 oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 276

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
13 oktober 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1805 van de Commissie van 29 september 2016 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Carmarthen Ham (BGA))

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1806 van de Commissie van 29 september 2016 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier betreffende een in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ingeschreven benaming (Dehesa de Extremadura (BOB))

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1807 van de Commissie van 30 september 2016 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Poulet du Périgord (BGA))

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1808 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling, voor het boekjaar 2017 van het Europees Landbouwgarantiefonds, van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet van de voorraden toe te passen rentevoeten

5

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1809 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

7

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1810 van de Commissie van 12 oktober 2016 tot vaststelling van een aanvaardingspercentage voor de afgifte van uitvoercertificaten, tot afwijzing van uitvoercertificaataanvragen en tot schorsing van de mogelijkheid tot het indienen van uitvoercertificaataanvragen voor buiten het quotum geproduceerde suiker

9

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1811 van de Commissie van 11 oktober 2016 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 93/52/EEG wat betreft de erkenning van de provincie Brindisi in het gebied Puglia in Italië als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 6290)  ( 1 )

11

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 339/15/COL van 16 september 2015 waarbij Noorwegen wordt gemachtigd om af te wijken van bepaalde gemeenschappelijke regels voor de veiligheid van de luchtvaart op grond van artikel 14, lid 6, van het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66n van bijlage XIII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG, zoals gewijzigd) [2016/1812]

14

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2016/841 van de Raad van 27 mei 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea ( PB L 141 van 28.5.2016 )

17

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top