EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:242:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 242, 9 september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 242

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
9 september 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1611 van de Commissie van 7 juli 2016 betreffende de herziening van de vergoedingstabellen van dienstreizen voor ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Unie in de lidstaten

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1612 van de Commissie van 8 september 2016 tot vaststelling van steun om de melkproductie te reduceren

4

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1613 van de Commissie van 8 september 2016 tot vaststelling van buitengewone aanpassingssteun voor melkproducenten en landbouwers in andere veehouderijsectoren

10

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1614 van de Commissie van 8 september 2016 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen voor de sector melk en zuivelproducten in de vorm van een verlenging van de openbare-interventieperiode voor mageremelkpoeder in 2016 en een vervroeging van de openbare-interventieperiode voor mageremelkpoeder in 2017, en tot afwijking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1238 wat betreft de voortzetting van de toepassing van Verordening (EG) nr. 826/2008 met betrekking tot steun voor particuliere opslag in het kader van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 948/2014 en van Verordening (EU) nr. 1272/2009 met betrekking tot openbare interventie in het kader van de onderhavige verordening

15

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1615 van de Commissie van 8 september 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/559 met betrekking tot de periode waarin overeenkomsten en besluiten betreffende productieplanning in de sector melk en zuivelproducten zijn toegestaan

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1616 van de Commissie van 8 september 2016 tot afwijking van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot een mogelijke herziening van de maatregelen inzake vrijwillige gekoppelde steun in de sector melk en zuivelproducten voor aanvraagjaar 2017

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1617 van de Commissie van 8 september 2016 houdende afwijking, voor aanvraagjaar 2016, van artikel 75, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat het niveau van voorschotten voor rechtstreekse betalingen en areaalgebonden en diergebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen betreft, en van artikel 75, lid 2, eerste alinea, van die verordening, wat rechtstreekse betalingen betreft

22

 

*

Verordening (EU) 2016/1618 van de Commissie van 8 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen met het oog op de aanpassing van de bijlagen I en IV ( 1 )

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1619 van de Commissie van 8 september 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 948/2014 wat betreft de laatste dag voor de indiening van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van mageremelkpoeder

28

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1620 van de Commissie van 8 september 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

30

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/1621 van de Commissie van 7 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren voor kennisgeving aan accreditatie- en vergunningsinstanties door milieuverificateurs die werkzaamheden verrichten in een andere lidstaat dan die waar zij zijn geaccrediteerd of een vergunning hebben in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 5648)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top