EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:228:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 228, 23 augustus 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 228

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
23 augustus 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1400 van de Commissie van 10 mei 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake technische reguleringsnormen tot specificatie van de minimumelementen van een bedrijfssaneringsplan en de minimuminhoud van de verslagen over de gemaakte vorderingen bij de uitvoering van het plan ( 1 )

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1401 van de Commissie van 23 mei 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen met technische reguleringsnormen voor methodieken en grondslagen voor de waardering van uit derivaten voortvloeiende passiva ( 1 )

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1402 van de Commissie van 22 augustus 2016 tot intrekking van de aanvaarding van de verbintenis voor drie producenten-exporteurs op grond van Uitvoeringsbesluit 2013/707/EU tot bevestiging van de aanvaarding van een verbintenis die is aangeboden in het kader van de antidumping- en de antisubsidieprocedure betreffende de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China voor de periode waarin de definitieve maatregelen worden toegepast

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1403 van de Commissie van 22 augustus 2016 waarbij de ICES-deelsectoren 27 en 28.2 in 2016 worden uitgesloten van de toepassing van een periode van vangstverbod

30

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1404 van de Commissie van 22 augustus 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

31

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1405 van de Commissie van 22 augustus 2016 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 5466)  ( 1 )

33

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1406 van de Commissie van 22 augustus 2016 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Polen en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1367 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 5467)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top