Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:202:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 202, 28 juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 202

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
28 juli 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2016/1224 van de Raad van 18 juli 2016 betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

1

 

*

Besluit (EU) 2016/1225 van de Raad van 18 juli 2016 betreffende de sluiting van het Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, inzake een kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon over de algemene beginselen voor de deelname van de Republiek Libanon aan programma's van de Unie

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1226 van de Commissie van 4 mei 2016 tot wijziging van bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat de facultatieve gereserveerde vermeldingen voor olijfolie betreft

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1227 van de Commissie van 27 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden

7

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1228 van de Commissie van 27 juli 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

14

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1229 van de Commissie van 27 juli 2016 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de tariefcontingenten die voor de deelperiode juli 2016 zijn geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011

17

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/1230 van de Raad van 12 juli 2016 waarbij wordt vastgesteld dat Portugal geen effectief gevolg heeft gegeven aan de aanbeveling van de Raad van 21 juni 2013

21

 

*

Besluit (EU) 2016/1231 van de Raad van 18 juli 2016 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het bij de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels opgerichte Gemengd Comité, over het verzoek van Georgië om partij te worden bij die conventie

24

 

*

Besluit (EU) 2016/1232 van de Raad van 18 juli 2016 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de stabilisatie- en associatieraad die is opgericht bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling door de stabilisatie- en associatieraad van zijn reglement van orde ( 1 )

27

 

*

Besluit (EU) 2016/1233 van de Raad van 26 juli 2016 tot benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Republiek Cyprus

41

 

*

Besluit (EU) 2016/1234 van de Raad van 26 juli 2016 tot benoeming van twee plaatsvervangers van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Italiaanse Republiek

42

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1235 van de Commissie van 26 juli 2016 tot erkenning van een laboratorium in de Republiek Korea voor het uitvoeren van serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins bij honden, katten en fretten te controleren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4665)  ( 2 )

43

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1236 van de Commissie van 27 juli 2016 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten, wat betreft de gegevens voor Estland, Letland, Litouwen en Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4983)  ( 2 )

45

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/973 van de Commissie van 17 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor zinkbislysinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( PB L 161 van 18.6.2016 )

56

 

*

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205 van de Commissie van 6 augustus 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting ( PB L 314 van 1.12.2015 )

56

 


 

(1)   Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

 

(2)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top