EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:188:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 188, 13 juli 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 188

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
13 juli 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1127 van de Raad van 12 juli 2016 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2425

1

 

*

Verordening (EU) 2016/1128 van de Commissie van 8 juli 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op roodbaars in wateren van de Unie en internationale wateren van V; internationale wateren van XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Letland voeren

5

 

*

Verordening (EU) 2016/1129 van de Commissie van 8 juli 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op tong in de gebieden VIIh, VIIj en VIIk door vaartuigen die de vlag van België voeren

7

 

*

Verordening (EU) 2016/1130 van de Commissie van 8 juli 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op schol in de gebieden VIIh, VIIj en VIIk door vaartuigen die de vlag van België voeren

9

 

*

Verordening (EU) 2016/1131 van de Commissie van 8 juli 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op wijting in gebied VIIa door vaartuigen die de vlag van België voeren

11

 

*

Verordening (EU) 2016/1132 van de Commissie van 8 juli 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in gebied VIIa door vaartuigen die de vlag van België voeren

13

 

*

Verordening (EU) 2016/1133 van de Commissie van 8 juli 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op koolvis in gebied VI; de wateren van de Unie en de internationale wateren van Vb, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

15

 

*

Verordening (EU) 2016/1134 van de Commissie van 8 juli 2016 tot vaststelling van een verbod op de visserij op lom in de Uniewateren en de internationale wateren van V, VI en VII door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

17

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1135 van de Commissie van 12 juli 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

19

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2016/1136 van de Raad van 12 juli 2016 inzake de actualisering van de lijst van personen, groepen en entiteiten bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2015/2430

21

 

*

Besluit (GBVB) 2016/1137 van de Raad van 12 juli 2016 betreffende de aanvang van de militaire GVDB-opleidingsmissie van de Europese Unie in de Centraal-Afrikaanse Republiek (EUTM RCA)

25

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1138 van de Commissie van 11 juli 2016 tot wijziging van de formaten op basis van de UN/Cefact-norm voor de uitwisseling van informatie over visserijen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 4226)

26

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU ( PB L 173 van 12.6.2014 )

28

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen ( PB L 96 van 29.3.2014 )

28

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden ( PB L 227 van 31.7.2014 )

29

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top