EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:161:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 161, 18 juni 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 161

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
18 juni 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Informatie betreffende de ondertekening van het Protocol bij de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

1

 

*

Informatie over de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

1

 

*

Informatie over de inwerkingtreding van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

1

 

*

Besluit (EU) 2016/971 van de Raad van 17 juni 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst in de vorm van een verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA)

2

 

 

Verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten

4

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/972 van de Commissie van 17 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor L-arginine geproduceerd door Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/973 van de Commissie van 17 juni 2016 tot verlening van een vergunning voor zinkbislysinaat als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

21

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/974 van de Commissie van 17 juni 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

25

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/975 van de Commissie van 17 juni 2016 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bepaalde hoeveelheden in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 voor de sector eieren en ovoalbumine geopende tariefcontingenten

27

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/976 van de Commissie van 17 juni 2016 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bepaalde hoeveelheid in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 536/2007 geopende tariefcontingent voor vlees van pluimvee van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

29

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/977 van de Commissie van 17 juni 2016 tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2016 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077 geopende tariefcontingenten voor eieren, eierproducten en ovoalbumine van oorsprong uit Oekraïne

31

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/978 van de Commissie van 17 juni 2016 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2016 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1384/2007 geopende tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Israël

33

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/979 van de Raad van 20 mei 2016 betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties

35

 

*

Besluit (EU) 2016/980 van de Raad van 14 juni 2016 tot benoeming van vijf leden en zes plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's, voorgedragen door de Republiek Bulgarije

37

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2016/981 van de Raad van 16 juni 2016 houdende de benoeming van een lid van de Rekenkamer

39

 

*

Besluit (GBVB) 2016/982 van de Raad van 17 juni 2016 tot wijziging van Besluit 2014/386/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol

40

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top