EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:141:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 141, 28 mei 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 141

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
28 mei 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2016/837 van de Raad van 21 april 2016 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021, de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021, het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, en het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland

1

 

 

Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, het Vorstendom Liechtenstein en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021

3

 

 

Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2014-2021

11

 

 

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland

18

 

 

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

22

 

*

Besluit (EU) 2016/838 van de Raad van 23 mei 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

26

 

*

Besluit (EU) 2016/839 van de Raad van 23 mei 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

28

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/840 van de Raad van 27 mei 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

30

 

*

Verordening (EU) 2016/841 van de Raad van 27 mei 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/842 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 167/2008 wat betreft de naam van de vergunninghouder en de handelsnaam van een coccidiostaticum ( 1 )

47

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/843 van de Commissie van 27 mei 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

49

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2016/844 van de Commissie van 27 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen ( 1 )

51

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/845 van de Raad van 23 mei 2016 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Gemengde Commissie die is opgericht bij de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds en de Republiek Korea, anderzijds over de vaststelling van het reglement van orde van de Gemengde Commissie en de oprichting van gespecialiseerde werkgroepen en de vaststelling van hun taken

66

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2016/846 van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 24 mei 2016 houdende benoeming van rechters bij het Gerecht

76

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2016/847 van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 24 mei 2016 houdende benoeming van een rechter bij het Gerecht

77

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2016/848 van de Raad van 25 mei 2016 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door het Koninkrijk Denemarken

78

 

*

Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB

79

 

*

Besluit (GBVB) 2016/850 van de Raad van 27 mei 2016 houdende wijziging van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

125

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/851 van de Commissie van 26 mei 2016 tot wijziging van de bijlage bij Beschikking 2009/719/EG wat betreft de machtiging voor Kroatië om zijn jaarlijkse programma voor toezicht op BSE te herzien (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 3097)  ( 1 )

131

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top