Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:067:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 67, 12 maart 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 67

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
12 maart 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/353 van de Raad van 10 maart 2016 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/354 van de Raad van 11 maart 2016 tot uitvoering van artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) nr. 224/2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

18

 

*

Verordening (EU) 2016/355 van de Commissie van 11 maart 2016 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de specifieke voorschriften voor gelatine, collageen en zeer verfijnde producten van dierlijke oorsprong, bestemd voor menselijke consumptie ( 1 )

22

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/356 van de Commissie van 11 maart 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

29

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/357 van de Raad van 15 januari 2016 betreffende het standpunt van de Unie in de Stabilisatie- en Associatieraad van de EU en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de deelname van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië als waarnemer aan de werkzaamheden van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, en de modaliteiten voor die deelname, binnen het kader als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 168/2007, met inbegrip van voorzieningen inzake de deelname aan initiatieven van het Bureau, de financiële bijdrage en het personeel

31

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/358 van de Raad van 8 maart 2016 waarbij de Franse Republiek overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG wordt gemachtigd een verlaagd belastingniveau toe te passen op benzine en gasolie gebruikt als motorbrandstof

35

 

*

Besluit (GBVB) 2016/359 van de Raad van 10 maart 2016 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

37

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2016/360 van de Raad van 11 maart 2016 tot uitvoering van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

53

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/361 van de Commissie van 10 maart 2016 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens voor China in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 1450)  ( 1 )

57

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/362 van de Commissie van 11 maart 2016 betreffende de goedkeuring van het enthalpiereservoir van MAHLE Behr GmbH & Co. KG als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto's uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

59

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2362 van de Commissie van 15 december 2015 betreffende vrijstellingen van het uitgebreide antidumpingrecht op bepaalde delen van rijwielen, van oorsprong uit de Volksrepubliek China overeenkomstig Verordening (EG) nr. 88/97 ( PB L 331 van 17.12.2015 )

69

 

*

Rectificatie van de definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2016/70 van de gewijzigde begroting nr. 8 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 ( PB L 18 van 26.1.2016 )

69

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top