EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:025:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 25, 2 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 25

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
2 februari 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 van de Commissie van 25 september 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters ( 1 )

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128 van de Commissie van 25 september 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik ( 1 )

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/129 van de Commissie van 1 februari 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 wat de stof „gezuiverd pasteus extract van Humulus lupulus L. met ongeveer 48 % bètazuren (zoals kaliumzouten)” betreft ( 1 )

44

 

*

Verordening (EU) 2016/130 van de Commissie van 1 februari 2016 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

46

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/131 van de Commissie van 1 februari 2016 tot goedkeuring van C(M)IT/MIT (3:1) als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 2, 4, 6, 11, 12 en 13 ( 1 )

48

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/132 van de Commissie van 1 februari 2016 houdende vaststelling van de einddatum van de periode waarin op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van varkensvlees kunnen worden ingediend

56

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/133 van de Commissie van 1 februari 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

58

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/134 van de Raad van 16 november 2015 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in de Stabilisatie- en Associatieraad, ingesteld bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, over de vervanging van Protocol 2 bij deze overeenkomst betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en regelingen voor administratieve samenwerking door een nieuw protocol waarin, wat de oorsprongsregels betreft, naar de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels wordt verwezen

60

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/135 van de Commissie van 29 januari 2016 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van flocumafen, brodifacoum en warfarine voor gebruik in biociden voor productsoort 14 ( 1 )

65

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2016/136 van de Commissie van 28 januari 2016 over de implementatie van maatregelen om misbruik van belastingverdragen tegen te gaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 271)

67

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/12 van de Commissie van 6 januari 2016 tot beëindiging van het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek van de antidumping- en compenserende maatregelen die van toepassing zijn op de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China ( PB L 4 van 7.1.2016 )

69

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top