EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:339:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 339, 24 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 339

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
24 december 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2015/2453 van de Raad van 8 december 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

1

 

 

Wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Vorstendom Liechtenstein waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2454 van de Raad van 23 december 2015 tot uitvoering van artikel 17, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 224/2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2455 van de Commissie van 21 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

40

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2456 van de Commissie van 23 december 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

42

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/2457 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland — EGF/2015/005 FI/Computerprogrammering)

44

 

*

Besluit (EU) 2015/2458 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Ierland — EGF/2015/006 IE/PWA International)

46

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/2459 van de Raad van 23 december 2015 tot uitvoering van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

48

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2460 van de Commissie van 23 december 2015 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5 in Frankrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 9818)  ( 1 )

52

 

 

INTERINSTITUTIONELE AKKOORDEN

 

*

Akkoord tussen het Europees Parlement en de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad zijn opgedragen

58

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 716/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 betreffende de vaststelling van het gemeenschappelijk proefproject ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europese masterplan voor luchtverkeersbeheer ( PB L 190 van 28.6.2014 )

66

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top