Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:321:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 321, 5 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 321

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
5 december 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2252 van de Commissie van 30 september 2015 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/288 wat betreft de onontvankelijkheidsperiode voor aanvragen voor steun uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

2

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2253 van de Commissie van 2 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2254 van de Commissie van 2 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2255 van de Commissie van 2 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

10

 

*

Verordening (EU) 2015/2256 van de Commissie van 4 december 2015 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1983/2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van primaire doelvariabelen betreft ( 1 )

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2257 van de Commissie van 4 december 2015 tot inschrijving van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTS))

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2258 van de Commissie van 4 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 798/2008 wat de invoer en doorvoer van individuele zendingen van minder dan twintig eenheden pluimvee (met uitzondering van loopvogels), broedeieren of eendagskuikens daarvan betreft ( 1 )

23

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2259 van de Commissie van 4 december 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

56

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2260 van de Commissie van 3 december 2015 tot intrekking van Beschikking 2008/630/EG betreffende noodmaatregelen van toepassing op uit Bangladesh ingevoerde schaaldieren bestemd voor menselijke consumptie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 8472)  ( 1 )

58

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2014 van de Associatieraad EU-Georgië van 17 november 2014 tot vaststelling van zijn reglement van orde en van dat van het Associatiecomité en de subcomités [2015/2261]

60

 

*

Besluit nr. 2/2014 van de Associatieraad EU-Georgië van 17 november 2014 tot instelling van twee subcomités [2015/2262]

70

 

*

Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad EU-Georgië van 17 november 2014 inzake de overdracht van enkele bevoegdheden van de Associatieraad aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken [2015/2263]

72

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top