Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 317, 3 december 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 317

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
3 december 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2015/2226 van de Raad van 26 oktober 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

1

 

 

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

3

 

*

Besluit (Euratom) 2015/2227 van de Raad van 10 november 2015 houdende goedkeuring van de sluiting, door de Europese Commissie, van de wijzigingen van de Protocollen nrs. 1 en 2 bij de Overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie inzake de toepassing van waarborgen in het kader van het Verdrag tot verbod van kernwapens in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied

9

 

*

Besluit (Euratom) 2015/2228 van de Raad van 10 november 2015 houdende goedkeuring van de sluiting, door de Europese Commissie, van de wijzigingen van de Protocollen nr. 1 en 2 bij de Overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie inzake de toepassing van waarborgen in het kader van het Verdrag tot verbod van kernwapens in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied

11

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2229 van de Commissie van 29 september 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen ( 1 )

13

 

*

Verordening (EU) 2015/2230 van de Commissie van 30 november 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op gaffelkabeljauw in de Uniewateren en internationale wateren van VIII en IX door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

17

 

*

Verordening (EU) 2015/2231 van de Commissie van 2 december 2015 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat de International Accounting Standards 16 en 38 betreft ( 1 )

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2232 van de Commissie van 2 december 2015 tot goedkeuring van een verhoging van de maxima voor de verrijking van wijn uit in 2015 geoogste druiven in alle wijnbouwgebieden van Denemarken, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2233 van de Commissie van 2 december 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof haloxyfop-P ( 1 )

26

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2234 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

29

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2235 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op aanvragen om certificaten voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde contingent

31

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/2236 van de Raad van 27 november 2015 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in te nemen standpunt over een verlenging van het moratorium op douanerechten op elektronische transmissies en het moratorium op klachten die geen verband houden met schendingen en andere situaties

33

 

*

Besluit (EU) 2015/2237 van de Raad van 30 november 2015 houdende benoeming van een Deens plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio's

35

 

*

Besluit (EU) 2015/2238 van de Raad van 30 november 2015 houdende benoeming van een Nederlands plaatsvervangend lid in het Comité van de Regio's

36

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2239 van de Commissie van 2 december 2015 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van de subtypes H5N1 en H5N2 in Frankrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 8755)  ( 1 )

37

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2015/1861 van de Raad van 18 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ( PB L 274 van 18.10.2015 )

42

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top