Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 256, 1 oktober 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 256

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
1 oktober 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1743 van de Commissie van 28 september 2015 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Ovos Moles de Aveiro (BGA))

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1744 van de Commissie van 28 september 2015 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Limone di Siracusa (BGA))

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1745 van de Commissie van 30 september 2015 tot inschrijving van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (GTS))

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1746 van de Commissie van 30 september 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 750/2014 wat de verlenging van de toepassingsperiode van de beschermende maatregelen met betrekking tot porciene epidemische diarree betreft ( 1 )

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1747 van de Commissie van 30 september 2015 tot rectificatie van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 26/2011 tot verlening van een vergunning voor vitamine E als toevoegingsmiddel in diervoeding voor alle diersoorten ( 1 )

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1748 van de Commissie van 30 september 2015 houdende afwijking, voor het aanvraagjaar 2015, van artikel 75, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat het niveau van voorschotten voor rechtstreekse betalingen en areaalgebonden en diergebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen betreft en van artikel 75, lid 2, eerste alinea, van die verordening, wat rechtstreekse betalingen betreft

9

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1749 van de Commissie van 30 september 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

11

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/1750 van het Politiek en Veiligheidscomité van 29 september 2015 houdende benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust (Atalanta) en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1751 van de Commissie van 29 september 2015 betreffende de voorwaarden van de toelating voor een bromadiolon bevattende biocide dat overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad door het Verenigd Koninkrijk is doorverwezen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 6516)  ( 1 )

15

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1752 van de Commissie van 29 september 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/426/EU betreffende maatregelen om het binnenbrengen in de Unie van het Afrikaansevarkenspestvirus uit bepaalde derde landen of delen van het grondgebied van derde landen waar de aanwezigheid van die ziekte is bevestigd te voorkomen en tot intrekking van Besluit 2011/78/EU (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 6519)  ( 1 )

17

 

*

Besluit (EU) 2015/1753 van de Commissie van 30 september 2015 tot bevestiging van de deelneming van Italië aan de nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming

19

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top