EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:248:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 248, 24 september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 248

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
24 september 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ( 1 )

9

 

*

Verordening (EU) 2015/1590 van de Commissie van 18 september 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op roodbaarzen in de Groenlandse wateren van NAFO 1F en de Groenlandse wateren van V en XIV en in de internationale wateren van het beschermingsgebied voor roodbaarzen door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

30

 

*

Verordening (EU) 2015/1591 van de Commissie van 18 september 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op makreel in de gebieden VIIIc, IX en X; de wateren van de Unie van CECAF 34.1.1 en de gebieden VIIIa, VIIIb en VIIId door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

32

 

*

Verordening (EU) 2015/1592 van de Commissie van 18 september 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op roodbaarzen in de wateren van de Unie en de internationale wateren van V; de internationale wateren van XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

34

 

*

Verordening (EU) 2015/1593 van de Commissie van 18 september 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op blauwe wijting in de wateren van de Faeröer door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1594 van de Commissie van 21 september 2015 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Rocamadour (BOB))

38

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1595 van de Commissie van 21 september 2015 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Zgornjesavinjski želodec (BGA))

39

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1596 van de Commissie van 21 september 2015 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Montes de Toledo (BOB))

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1597 van de Commissie van 23 september 2015 tot afwijking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 615/2014 wat betreft de uiterste datum voor de betaling van de eerste tranche van het voorschot aan de begunstigde organisaties in Griekenland voor activiteitenprogramma's in de sector olijfolie en tafelolijven voor 2015

41

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1598 van de Commissie van 23 september 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

43

 

*

Verordening (EU) 2015/1599 van de Europese Centrale Bank van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30)

45

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2015/1600 van de Raad van 18 september 2015 tot benoeming van de leden van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 2015 tot en met 20 september 2020

53

 

*

Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015 tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland

80

 

*

Gedelegeerd Besluit (EU) 2015/1602 van de Commissie van 5 juni 2015 betreffende de gelijkwaardigheid van het solvabiliteits- en prudentiële stelsel voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen van kracht in Zwitserland op basis van de artikelen 172, lid 2, 227, lid 4, en 260, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad

95

 

*

Besluit (EU) 2015/1603 van de Commissie van 13 augustus 2015 betreffende een maatregel die Spanje overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad heeft genomen om een type drijfhulpmiddelen voor zwemlessen uit de handel te nemen

99

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top