EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:199:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 199, 29 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 199

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
29 juli 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2015/1292 van de Raad van 20 juli 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

1

 

*

Besluit (EU) 2015/1293 van de Raad van 20 juli 2015 inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

3

 

*

Besluit (EU) 2015/1294 van de Raad van 20 juli 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het Aanvullende Protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

6

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1295 van de Commissie van 27 juli 2015 tot goedkeuring van de werkzame stof sulfoxaflor overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1296 van de Commissie van 28 juli 2015 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 468/2010 tot vaststelling van de EU-lijst van vaartuigen die illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij bedrijven

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1297 van de Commissie van 28 juli 2015 houdende inschrijving van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Traditional Bramley Apple Pie Filling (GTS))

21

 

*

Verordening (EU) 2015/1298 van de Commissie van 28 juli 2015 tot wijziging van de bijlagen II en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten ( 1 )

22

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1299 van de Commissie van 28 juli 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

24

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/1300 van de Commissie van 27 maart 2015 betreffende de steunmaatregel van Duitsland — Steun ten behoeve van Duitse farmaceutische ondernemingen in financiële moeilijkheden door de vrijstelling van fabrikantenkortingen SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) — door Duitsland ten uitvoer gelegd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 1975)  ( 1 )

27

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1301 van de Commissie van 20 juli 2015 betreffende de bekendmaking, met een beperking, in het Publicatieblad van de Europese Unie van de referentie van norm EN 13241-1:2003+A1:2011 inzake industriële en commerciële garagedeuren en -poorten krachtens Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad

40

 

*

Besluit (EU) 2015/1302 van de Commissie van 28 juli 2015 betreffende de vaststelling van profielen op het gebied van „Integrating the Healthcare Enterprise” als referentie bij overheidsopdrachten ( 1 )

43

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2014 van de Raad van 21 maart 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( PB L 86 van 21.3.2014 )

46

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2014/151/GBVB van de Raad van 21 maart 2014 tot uitvoering van Besluit 2014/145/GBVB betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen ( PB L 86 van 21.3.2014 )

46

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top