EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:184:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 184, 11 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 184

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
11 juli 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/1122 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zandspiering in de wateren van de Unie van het voor zandspiering ingestelde beheersgebied 1 door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

1

 

*

Verordening (EU) 2015/1123 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zandspiering in de wateren van de Unie van het voor zandspiering ingestelde beheersgebied 6 door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

3

 

*

Verordening (EU) 2015/1124 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vaststelling van een verbod op de visserij op zandspiering in de wateren van de Unie van het voor zandspiering ingestelde beheersgebied 2 door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

5

 

*

Verordening (EU) 2015/1125 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in katsuobushi (gedroogde bonito) en bepaalde gerookte Oostzeeharing ( 1 )

7

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1126 van de Commissie van 10 juli 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

11

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2015/1127 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen ( 1 )

13

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/1128 van het Politiek en Veiligheidscomité van 7 juli 2015 betreffende de benoeming van het hoofd van de missie van de Europese Unie voor bijstandverlening inzake grensbeheer aan de grensovergang bij Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2015)

16

 

*

Besluit (GBVB) 2015/1129 van het Politiek en Veiligheidscomité van 7 juli 2015 betreffende de verlenging van het mandaat van het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/2/2015)

17

 

*

Besluit (GBVB) 2015/1130 van de Raad van 10 juli 2015 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

18

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1131 van de Commissie van 10 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/505/EU tot goedkeuring van de Franse voorlopige maatregel overeenkomstig artikel 129 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) ter beperking van het gebruik van ammoniumzouten in isolatiematerialen op basis van cellulosewatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4470)  ( 1 )

20

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1132 van de Commissie van 10 juli 2015 betreffende de goedkeuring van de Porsche AG-vrijloopfunctie als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto's uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

22

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG ( PB L 94 van 28.3.2014 )

31

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top