Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:159:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 159, 25 juni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 159

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
25 juni 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/981 van de Raad van 23 juni 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

1

 

*

Verordening (EU) 2015/982 van de Raad van 23 juni 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/983 van de Commissie van 24 juni 2015 betreffende de procedure voor de afgifte van de Europese beroepskaart en de toepassing van het waarschuwingsmechanisme overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

27

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/984 van de Commissie van 24 juni 2015 tot goedkeuring van koperpyrithion als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 21 ( 1 )

43

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/985 van de Commissie van 24 juni 2015 tot goedkeuring van clothianidine als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 18 ( 1 )

46

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/986 van de Commissie van 24 juni 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

49

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/987 van de Commissie van 24 juni 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op aanvragen om certificaten voor de uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in Verordening (EG) nr. 1187/2009 bedoelde contingent

51

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/988 van de Commissie van 24 juni 2015 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan voor de deelperiode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 bepaalde hoeveelheid in het kader van de tariefcontingenten die in de sector melk en zuivelproducten zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 2535/2001

53

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/989 van de Raad van 15 juni 2015 betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het krachtens de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, ingestelde subcomité Handel en duurzame ontwikkeling, aangaande de vaststelling van het reglement van orde van het subcomité Handel en duurzame ontwikkeling en de lijst van personen om als deskundigen op te treden in het kader van panelprocedures betreffende handel en duurzame ontwikkeling

55

 

*

Besluit (EU) 2015/990 van de Raad van 19 juni 2015 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, met betrekking tot de externe accountants van de Deutsche Bundesbank

61

 

*

Besluit (EU) 2015/991 van de Raad van 19 juni 2015 tot vaststelling van het namens de Europese Unie in het kader van de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties in te nemen standpunt over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 en 135, over een nieuw VN-reglement met betrekking tot elektrische voertuigen van categorie L en over wijzigingen van de Geconsolideerde Resolutie betreffende de constructie van voertuigen (R.E.3)

62

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/992 van de Raad van 19 juni 2015 waarbij Denemarken wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 75 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

66

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/993 van de Raad van 19 juni 2015 waarbij Denemarken wordt gemachtigd een verlaagd belastingtarief toe te passen op elektriciteit die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen die zijn afgemeerd op een ligplaats in een haven, overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG

68

 

*

Besluit (EU) 2015/994 van de Raad van 23 juni 2015 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2015 tot en met 25 januari 2020

70

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/549 van de Raad van 7 april 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ( PB L 92 van 8.4.2015 )

73

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top