Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 157, 23 juni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 157

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
23 juni 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/960 van de Raad van 19 juni 2015 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/104 wat bepaalde vangstmogelijkheden betreft

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/961 van de Raad van 22 juni 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

20

 

*

Gedelegeerde verordening (EU) 2015/962 van de Commissie van 18 december 2014 ter aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de verlening van EU-wijde realtimeverkeersinformatiediensten betreft ( 1 )

21

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/963 van de Commissie van 22 juni 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

32

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/964 van de Commissie van 22 juni 2015 tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de tariefcontingenten die in de sector varkensvlees zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 442/2009

34

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/965 van de Commissie van 22 juni 2015 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 bepaalde hoeveelheid in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 536/2007 geopende tariefcontingent voor vlees van pluimvee van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

36

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/966 van de Commissie van 22 juni 2015 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 bepaalde hoeveelheden in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 voor de sector eieren en ovoalbumine geopende tariefcontingenten

38

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/967 van de Commissie van 22 juni 2015 tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1384/2007 geopende tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Israël

40

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/968 van de Commissie van 22 juni 2015 tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014 geopende tariefcontingenten voor eieren, eierproducten en ovoalbumine van oorsprong uit Oekraïne

42

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/969 van het Politiek en Veiligheidscomité van 19 juni 2015 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo (EULEX KOSOVO)

44

 

*

Besluit (GBVB) 2015/970 van de Raad van 22 juni 2015 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

45

 

*

Besluit (GBVB) 2015/971 van de Raad van 22 juni 2015 houdende wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

50

 

*

Besluit (GBVB) 2015/972 van de Raad van 22 juni 2015 tot aanvang van de militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/973 van de Raad van 22 juni 2015 houdende uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

52

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/974 van de Commissie van 17 juni 2015 houdende toestemming voor de lidstaten om bepaalde afwijkingen vast te stellen krachtens Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4087)

53

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/975 van de Commissie van 19 juni 2015 betreffende een door Spanje overeenkomstig Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad genomen maatregel om het in de handel brengen van een door HIDALGO'S GROUP (Spanje) in Spanje ingevoerde slagboormachine te verbieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 4086)  ( 1 )

96

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2015/976 van de Commissie van 19 juni 2015 betreffende de monitoring van de aanwezigheid van tropaanalkaloïden in levensmiddelen ( 1 )

97

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2014 van de Associatieraad EU-Oekraïne van 15 december 2014 tot vaststelling van zijn reglement van orde en van dat van het Associatiecomité en van subcomités [2015/977]

99

 

*

Besluit nr. 2/2014 van de Associatieraad EU-Oekraïne van 15 december 2014 tot instelling van twee subcomités [2015/978]

110

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur ( PB L 189 van 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top