EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:132:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 132, 29 mei 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 132

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
29 mei 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/827 van de Raad van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/828 van de Raad van 28 mei 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/829 van de Commissie van 27 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

6

 

*

Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) ( 1 )

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/831 van de Commissie van 28 mei 2015 tot bijwerking van de lijst van de partijen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 88/97 van de Commissie vrijgesteld zijn van het uitgebreide antidumpingrecht op bepaalde rijwielonderdelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van de bij Mededeling 2014/C 299/08 van de Commissie gestarte screening

32

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/832 van de Commissie van 28 mei 2015 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1239/2013 van de Raad ingestelde compenserende maatregelen ten aanzien van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China, door de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) verzonden uit Maleisië en Taiwan, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië en Taiwan, en tot onderwerping van deze invoer aan registratie

53

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/833 van de Commissie van 28 mei 2015 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1238/2013 van de Raad ingestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China, door de invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) verzonden uit Maleisië en Taiwan, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Maleisië en Taiwan, en tot onderwerping van deze invoer aan registratie

60

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/834 van de Commissie van 28 mei 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

67

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/835 van de Raad van 11 mei 2015 inzake het namens de Europese Unie in de Gemengde Commissie EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer

69

 

*

Besluit (EU) 2015/836 van de Raad van 11 mei 2015 inzake het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling van een besluit door de Gemengde Commissie EU-EVA „Gemeenschappelijk douanevervoer” en van een besluit door het Gemengd Comité EU-EVA voor de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer waarbij de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wordt uitgenodigd toe te treden tot de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer en de Overeenkomst voor de vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer

78

 

*

Besluit (GBVB) 2015/837 van de Raad van 28 mei 2015 houdende wijziging van Besluit 2013/255/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

82

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/838 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/909/EU wat de verlenging van de toepassingsperiode van de beschermende maatregelen met betrekking tot de kleine bijenkastkever in Italië betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Besluit (EU) 2015/839 van de Europese Centrale Bank van 27 april 2015 inzake de vaststelling van de kredietinstellingen die onderworpen worden aan een uitgebreide beoordeling (ECB/2015/21)

88

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen ( PB L 141 van 6.6.2009 )

91

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top