EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:127:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 127, 22 mei 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 127

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
22 mei 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/791 van de Commissie van 27 april 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/792 van de Commissie van 19 mei 2015 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Maçã de Alcobaça (BGA))

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/793 van de Commissie van 19 mei 2015 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Agnello di Sardegna (BGA))

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/794 van de Commissie van 19 mei 2015 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Chevrotin (BOB))

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/795 van de Commissie van 19 mei 2015 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Pont-l'Evêque (BOB))

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/796 van de Commissie van 21 mei 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor de Verenigde Staten op de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza na nieuwe uitbraken in dat land ( 1 )

9

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/797 van de Commissie van 21 mei 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

17

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/798 van de Raad van 11 mei 2015 houdende machtiging van de Europese Commissie om namens de Europese Unie te onderhandelen over wijzigingen in het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en in het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

19

 

*

Besluit (EU) 2015/799 van de Raad van 18 mei 2015 waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, partij te worden bij het Internationaal Verdrag betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersschepen van de Internationale Maritieme Organisatie ( 1 )

20

 

*

Besluit (GBVB) 2015/800 van de Raad van 21 mei 2015 tot wijziging en verlenging van Besluit 2013/233/GBVB tot instelling van een missie van de Europese Unie voor bijstandsverlening inzake geïntegreerd grensbeheer in Libië (EUBAM Libië)

22

 

*

Besluit (EU) 2015/801 van de Commissie van 20 mei 2015 inzake referentiedocumenten betreffende de beste milieubeheerpraktijk, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de detailhandelsector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 3234)  ( 1 )

25

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/371 van de gewijzigde begroting nr. 7 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 ( PB L 73 van 17.3.2015 )

61

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top