Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:093:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 93, 9 april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 93

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
9 april 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/560 van de Commissie van 15 december 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/561 van de Commissie van 7 april 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken

12

 

*

Verordening (EU) 2015/562 van de Commissie van 8 april 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2012 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor bepaalde categorieën motorvoertuigen wat geavanceerde noodsystemen betreft

35

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/563 van de Commissie van 8 april 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

39

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/564 van de Commissie van 8 april 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 30 tot en met 31 maart 2015 zijn ingediend in het kader van het tariefcontingent voor olijfolie van oorsprong uit Tunesië dat bij Verordening (EG) nr. 1918/2006 is geopend, en tot schorsing van de indiening van de aanvragen voor dergelijke certificaten voor de maand april 2015

41

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2015/565 van de Commissie van 8 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 2006/86/EG wat bepaalde technische voorschriften voor het coderen van menselijke weefsels en cellen betreft ( 1 )

43

 

*

Richtlijn (EU) 2015/566 van de Commissie van 8 april 2015 tot uitvoering van Richtlijn 2004/23/EG aangaande de procedures om na te gaan of er sprake is van gelijkwaardige kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ingevoerde weefsels en cellen ( 1 )

56

 

 

BESLUITEN

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/567 van de Commissie van 7 april 2015 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2003/467/EG wat betreft de erkenning van Litouwen als officieel tuberculosevrij ten aanzien van de rundveebeslagen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2161)  ( 1 )

69

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/568 van de Commissie van 7 april 2015 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsbesluit 2012/725/EU wat de definitie van runderlactoferrine betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2173)

71

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/569 van de Commissie van 7 april 2015 tot wijziging van de bijlagen bij Uitvoeringsbesluit 2011/630/EU met betrekking tot de gelijkwaardigheid van officieel tuberculosevrije rundveebeslagen in de lidstaten en Nieuw-Zeeland en de op het diergezondheidscertificaat verstrekte informatie over de hoeveelheid sperma (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2187)  ( 1 )

72

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/570 van de Commissie van 7 april 2015 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van Afrikaanse varkenspest bij wilde varkens in bepaalde gebieden van Estland en Letland (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2200)

80

 

 

RICHTSNOEREN

 

*

Richtsnoer (EU) 2015/571 van de Europese Centrale Bank van 6 november 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/15 betreffende monetaire en financiële statistieken (ECB/2014/43)

82

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top