EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:092:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 92, 8 april 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 92

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
8 april 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/548 van de Raad van 7 april 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/549 van de Raad van 7 april 2015 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/550 van de Commissie van 24 maart 2015 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Fränkischer Grünkern (BOB))

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/551 van de Commissie van 24 maart 2015 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Miel des Cévennes (BGA))

19

 

*

Verordening (EU) 2015/552 van de Commissie van 7 april 2015 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,3-dichloorpropeen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanide en trifluralin in of op bepaalde producten ( 1 )

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/553 van de Commissie van 7 april 2015 tot goedkeuring van de werkzame stof cerevisaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

86

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/554 van de Commissie van 7 april 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

89

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/555 van de Raad van 7 april 2015 houdende wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

91

 

*

Besluit (GBVB) 2015/556 van de Raad van 7 april 2015 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran

101

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/557 van de Commissie van 31 maart 2015 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens voor China in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/558 van de Commissie van 1 april 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top