EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:076:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 76, 20 maart 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 76

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
20 maart 2015


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2015/457 van de Raad van 17 maart 2015 tot intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom tot vaststelling van het specifieke programma „Terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen” voor de periode 2007-2013, als onderdeel van het algemene programma „Veiligheid en bescherming van de vrijheden”

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/458 van de Commissie van 19 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 657/2007 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken, wat het opzetten van Europese steekproefprogramma's betreft ( 1 )

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/459 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van de technische kenmerken voor de speciale module 2016 over jongeren op de arbeidsmarkt, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad ( 1 )

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/460 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedure betreffende de goedkeuring van een intern model overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

13

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/461 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot het proces om te komen tot een gezamenlijk besluit over de aanvraag om gebruik te maken van een groepsintern model in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/462 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de procedures voor de toestemming van de toezichthouder om special purpose vehicles op te richten, voor samenwerking en uitwisseling van informatie betreffende special purpose vehicles tussen toezichthoudende autoriteiten alsmede met betrekking tot formulieren en templates voor informatie die in overeenstemming met Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad door special purpose vehicles moet worden gerapporteerd ( 1 )

23

 

*

Verordening (EU) 2015/463 van de Commissie van 19 maart 2015 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van polyvinylalcohol (E 1203) ( 1 )

42

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/464 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

44

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/465 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de aanvragen om invoercertificaten betrekking hebben die van 1 tot en met 7 maart 2015 zijn ingediend en tot bepaling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september 2015 vastgestelde hoeveelheid in het kader van de tariefcontingenten die in de sector pluimveevlees zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 1385/2007

46

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/466 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de aanvragen om rechten tot invoer betrekking hebben die van 1 tot en met 7 maart 2015 zijn ingediend in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014 geopende tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Oekraïne

48

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/467 van de Commissie van 19 maart 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 1 tot en met 7 maart 2015 zijn ingediend in het kader van de tariefcontingenten die in de sector pluimveevlees zijn geopend bij Verordening (EG) nr. 533/2007

50

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/468 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK, ingediend door België)

52

 

*

Besluit (EU) 2015/469 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/009 PL/Zachem, ingediend door Polen)

54

 

*

Besluit (EU) 2015/470 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, ingediend door België)

56

 

*

Besluit (EU) 2015/471 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2014/011 BE/Caterpillar, ingediend door België)

58

 

*

Besluit (EU) 2015/472 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, ingediend door België)

60

 

*

Besluit (EU) 2015/473 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2014/014 DE/Aleo Solar AG, ingediend door Duitsland)

62

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/474 van de Commissie van 18 maart 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/92/EU betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 1684)

64

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top