EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:068:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 68, 13 maart 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 68

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
13 maart 2015


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2015/412 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden ( 1 )

1

 

*

Richtlijn (EU) 2015/413 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ( 1 )

9

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/414 van de Commissie van 12 maart 2015 tot wijziging van Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft (6S)-5-methyltetrahydrofoliumzuur, glucosaminezout dat bij de vervaardiging van voedingssupplementen wordt gebruikt ( 1 )

26

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/415 van de Commissie van 12 maart 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van de goedkeuring van de werkzame stoffen ethefon en fenamifos ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/416 van de Commissie van 12 maart 2015 tot goedkeuring van dinotefuran als een werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 18 ( 1 )

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/417 van de Commissie van 12 maart 2015 tot goedkeuring van Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stam ABTS1743 als werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 18 ( 1 )

33

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/418 van de Commissie van 12 maart 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof Z-13-hexadeceen-11-yn-1-ylacetaat ( 1 )

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/419 van de Commissie van 12 maart 2015 tot goedkeuring van tolylfluanide als werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 21 ( 1 )

39

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/420 van de Commissie van 12 maart 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

43

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/421 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2014 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument

45

 

*

Besluit (EU) 2015/422 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2014 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

47

 

*

Besluit (EU) 2015/423 van de Raad van 6 maart 2015 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de zevende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag van Rotterdam ten aanzien van de wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel

48

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/424 van de Commissie van 11 maart 2015 betreffende de vaststelling van het afwijkingsbesluit overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 96/67/EG van de Raad met betrekking tot de verstrekking van bepaalde grondafhandelingsdiensten op de internationale luchthaven van Zagreb (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 473)

50

 

*

Besluit (EU) 2015/425 van de Europese Centrale Bank van 15 december 2014 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/21 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB/2014/55)

54

 

 

RICHTSNOEREN

 

*

Richtsnoer (EU) 2015/426 van de Europese Centrale Bank van 15 december 2014 wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2014/54)

69

 

 

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

 

*

Wijziging 1/2014 van 15 december 2014 van het Reglement van orde van de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank

88

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 517/2011 van de Commissie van 25 mei 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een doelstelling van de Unie voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde serotypes van salmonella bij legkippen van Gallus gallus en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2160/2003 en Verordening (EU) nr. 200/2010 van de Commissie ( PB L 138 van 26.5.2011 )

90

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1086/2011 van de Commissie van 27 oktober 2011 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie wat betreft salmonella in vers pluimveevlees ( PB L 281 van 28.10.2011 )

90

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 200/2012 van de Commissie van 8 maart 2012 tot vaststelling van een doelstelling van de Unie voor het terugdringen van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij koppels slachtkuikens, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad ( PB L 71 van 9.3.2012 )

90

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1190/2012 van de Commissie van 12 december 2012 tot vaststelling van een doelstelling van de Unie voor het terugdringen van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium bij koppels kalkoenen, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad ( PB L 340 van 13.12.2012 )

91

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top