EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:058:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 58, 3 maart 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 58

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
3 maart 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) 2015/322 van de Raad van 2 maart 2015 inzake de uitvoering van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds

1

 

*

Verordening (EU) 2015/323 van de Raad van 2 maart 2015 inzake het financieel reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/324 van de Raad van 2 maart 2015 tot uitvoering van artikel 17, lid 3, van Verordening (EU) nr. 224/2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

39

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/325 van de Raad van 2 maart 2015 tot uitvoering van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 356/2010 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, in het licht van de situatie in Somalië

41

 

*

Verordening (EU) 2015/326 van de Commissie van 2 maart 2015 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat polycyclische aromatische koolwaterstoffen en ftalaten betreft ( 1 )

43

 

*

Verordening (EU) 2015/327 van de Commissie van 2 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorschriften voor het in de handel brengen en de voorwaarden voor het gebruik van toevoegingsmiddelen bestaande uit preparaten ( 1 )

46

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/328 van de Commissie van 2 maart 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 wat betreft het document van binnenkomst dat voor diervoeders en levensmiddelen van dierlijke oorsprong moet worden gebruikt ( 1 )

50

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/329 van de Commissie van 2 maart 2015 tot afwijking van de bepalingen van de Unie inzake de dier- en volksgezondheid met betrekking tot het binnenbrengen in de Europese Unie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor EXPO Milano 2015 in Milaan (Italië) ( 1 )

52

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/330 van de Commissie van 2 maart 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

64

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/331 van de Raad van 2 maart 2015 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan

66

 

*

Besluit (GBVB) 2015/332 van de Raad van 2 maart 2015 houdende verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgië

70

 

*

Besluit (EU) 2015/333 van de Raad van 2 maart 2015 tot benoeming van een Italiaans lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

74

 

*

Besluit (EU) 2015/334 van de Raad van 2 maart 2015 tot wijziging van het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn

75

 

*

Besluit (GBVB) 2015/335 van de Raad van 2 maart 2015 tot wijziging van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

77

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/336 van de Raad van 2 maart 2015 tot uitvoering van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

79

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2015/337 van de Raad van 2 maart 2015 tot uitvoering van Besluit 2010/231/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Somalië

81

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/338 van de Commissie van 27 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza van het subtype H5N8 in Hongarije ( 1 )

83

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top