Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:041:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 41, 17 februari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 41

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
17 februari 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/242 van de Commissie van 9 oktober 2014 tot vaststelling van nadere bepalingen over het functioneren van de adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/243 van de Commissie van 13 februari 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 798/2008 wat betreft de gegevens voor de Verenigde Staten op de lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit bepaalde pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Unie in verband met hoogpathogene aviaire influenza ( 1 )

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/244 van de Commissie van 16 februari 2015 tot verlening van een vergunning voor chinolinegeel als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor niet-voedselproducerende dieren ( 1 )

8

 

*

Verordening (EU) 2015/245 van de Commissie van 16 februari 2015 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), met betrekking tot de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2016 betreffende de toegang tot diensten ( 1 )

11

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/246 van de Commissie van 16 februari 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

21

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (GBVB) 2015/247 van het Politiek en Veiligheidscomité van 10 februari 2015 betreffende de benoeming van het hoofd van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL Afghanistan) (EUPOL AFGHANISTAN/1/2015)

24

 

*

Besluit (EU) 2015/248 van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende steunmaatregel SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) door de Slowaakse Republiek ten uitvoer gelegd ten gunste van Spoločná zdravotná poisťovňa a. s. (SZP) en Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s. (VšZP) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7277)  ( 1 )

25

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/249 van de Commissie van 10 februari 2015 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 603)  ( 1 )

41

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/250 van de Commissie van 13 februari 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Besluit 2004/558/EG wat betreft de status van de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt, Brandenburg, Berlijn en Mecklenburg-Voor-Pommeren als vrij van infectieuze boviene rhinotracheïtis (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 706)  ( 1 )

43

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/251 van de Commissie van 13 februari 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 710)  ( 1 )

46

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/252 van de Commissie van 13 februari 2015 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 2007/777/EG wat betreft de vermelding voor de Verenigde Staten in de lijst van derde landen of delen daarvan waaruit vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen in de Unie mogen worden binnengebracht in verband met hoogpathogene aviaire influenza (Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 714)  ( 1 )

52

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/253 van de Commissie van 16 februari 2015 tot vaststelling van de voorschriften inzake de monsterneming en rapportage in het kader van Richtlijn 1999/32/EG van de Raad wat het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft

55

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top