EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:003:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 3, 7 januari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 3

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

58e jaargang
7 januari 2015


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/6 van de Commissie van 31 oktober 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad teneinde rekening te houden met de ontwikkeling van de massa van nieuwe personenauto's die in 2011, 2012 en 2013 zijn geregistreerd ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) 2015/7 van de Commissie van 6 januari 2015 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaat en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Verordening (EU) 2015/8 van de Commissie van 6 januari 2015 tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan ( 1 )

6

 

*

Verordening (EU) 2015/9 van de Commissie van 6 januari 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn ( 1 )

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/10 van de Commissie van 6 januari 2015 inzake criteria voor aanvragers van spoorweginfrastructuurcapaciteit en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 870/2014 ( 1 )

34

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/11 van de Commissie van 6 januari 2015 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Kranjska klobasa (BGA))

37

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/12 van de Commissie van 6 januari 2015 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

40

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/13 van de Commissie van 31 oktober 2014 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2014/32/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het debietsbereik van watermeters ( 1 )

42

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2015/14 van de Commissie van 5 januari 2015 tot wijziging van Besluit 2012/88/EU van de Commissie betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het trans-Europese spoorwegsysteem (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9909)  ( 1 )

44

 

*

Besluit (EU) 2015/15 van de Commissie van 5 januari 2015 betreffende de door Finland overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad genomen maatregel om het in de handel brengen van hoofdbeschermers „Ribcap” te verbieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 10114)

59

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/16 van de Commissie van 6 januari 2015 betreffende de bekendmaking, met een voorbehoud, in het Publicatieblad van de Europese Unie van de referentie van de norm EN 1870-17:2012 inzake handmatig horizontale afkortzaagmachines met een zaageenheid in het kader van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

61

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top