EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:359:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 359, 16 december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 359

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
16 december 2014


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1329/2014 van de Commissie van 9 december 2014 tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring

30

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1330/2014 van de Commissie van 15 december 2014 tot goedkeuring van de werkzame stof meptyldinocap overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie ( 1 )

85

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1331/2014 van de Commissie van 15 december 2014 tot onderwerping van koudgewalste platte producten van roestvrij staal van oorsprong uit de Volksrepubliek China of Taiwan aan registratie

90

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1332/2014 van de Commissie van 15 december 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

95

 

*

Verordening (EU) nr. 1333/2014 van de Europese Centrale Bank 26 november 2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2014/48)

97

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2014/108/EU van de Commissie van 12 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten ( 1 )

117

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2014/906/GBVB van de Raad van 15 december 2014 tot wijziging van Besluit 2013/726/GBVB ter ondersteuning van UNSCR 2118 (2013) en van EC-M-33/Dec 1 van de uitvoerende raad van de OPCW, in het kader van de tenuitvoerlegging van de EU-strategie tegen de verspreiding van massavernietigingswapens

151

 

 

2014/907/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 december 2014 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van Clostridium butyricum (CBM 588) als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9345)

153

 

 

2014/908/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsvereisten van bepaalde derde landen en grondgebieden ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

155

 

 

2014/909/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2014 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bevestigde gevallen van de kleine bijenkastkever in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9415)  ( 1 )

161

 

 

2014/910/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2014 betreffende een financiële bijdrage van de Unie voor 2014 ter dekking van de door Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en Oostenrijk gedane uitgaven ter bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9478)

164

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top