EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:355:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 355, 12 december 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 355

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
12 december 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1316/2014 van de Commissie van 11 december 2014 tot goedkeuring van de werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie en ter verlening van toestemming aan de lidstaten om de geldigheidsduur van voorlopige toelatingen voor de werkzame stof te verlengen ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1317/2014 van de Commissie van 11 december 2014 betreffende de verlenging van de overgangsperioden in verband met de eigenvermogensvereisten voor blootstellingen met betrekking tot centrale tegenpartijen in Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1318/2014 van de Commissie van 11 december 2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap ( 1 )

8

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1319/2014 van de Commissie van 11 december 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

39

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2014/106/EU van de Commissie van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap ( 1 )

42

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/894/GBVB

 

*

Besluit EUTM Mali/4/2014 van het Politiek en Veiligheidscomité van 9 december 2014 inzake de aanvaarding van een bijdrage van een derde staat aan de militaire missie van de Europese Unie om de Malinese strijdkrachten te helpen opleiden (EUTM Mali)

50

 

 

2014/895/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 10 december 2014 tot vaststelling van het format voor het verstrekken van de gegevens als bedoeld in artikel 21, lid 3, van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9334)  ( 1 )

51

 

 

2014/896/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 10 december 2014 tot vaststelling van het formaat voor het mededelen van informatie van de lidstaten over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 9335)  ( 1 )

55

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

2014/897/EU

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 5 december 2014 over aangelegenheden in verband met de indienststelling en het gebruik van subsystemen van structurele aard en voertuigen op grond van de Richtlijnen 2008/57/EG en 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

59

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top