EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:343:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 343, 28 november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 343

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
28 november 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2014/835/EU

 

*

Besluit van de Raad van 27 november 2014 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1266/2014 van de Commissie van 25 november 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op kabeljauw in gebied NAFO 3M door vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren

3

 

*

Verordening (EU) nr. 1267/2014 van de Commissie van 25 november 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op noordse garnaal in de Groenlandse wateren van NAFO 1 door vaartuigen die de vlag van Denemarken voeren

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1268/2014 van de Commissie van 25 november 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 wat betreft de vaststelling van de representatieve prijzen voor de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede voor ovalbumine

7

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1269/2014 van de Commissie van 27 november 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

9

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/836/EU

 

*

Besluit van de Raad van 27 november 2014 tot vaststelling van bepaalde regelingen en overgangsregelingen betreffende de beëindiging van de deelname van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland aan een aantal handelingen van de Unie op het gebied van de politiële samenwerking en de justitiële samenwerking in strafzaken die voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld

11

 

 

2014/837/EU

 

*

Besluit van de Raad van 27 november 2014 tot vaststelling van bepaalde directe financiële gevolgen die voortvloeien uit de beëindiging van de deelname van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland aan een aantal handelingen van de Unie op het gebied van de politiële samenwerking en de justitiële samenwerking in strafzaken die voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zijn vastgesteld

17

 

 

2014/838/EU, Euratom

 

*

Besluit van de Commissie van 25 november 2014 betreffende het openbaar maken van informatie over bijeenkomsten van directeuren-generaal van de Commissie en organisaties of als zelfstandige werkzame personen

19

 

 

2014/839/EU, Euratom

 

*

Besluit van de Commissie van 25 november 2014 betreffende het openbaar maken van informatie over bijeenkomsten van leden van de Commissie en organisaties of als zelfstandige werkzame personen

22

 

 

2014/840/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Beschikking 90/177/Euratom, EEG waarbij België wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8921)

25

 

 

2014/841/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/749/EU, Euratom waarbij Portugal wordt gemachtigd om gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8922)

27

 

 

2014/842/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Beschikking 2005/818/EG, Euratom waarbij aan de Republiek Hongarije toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8923)

29

 

 

2014/843/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2013/747/EU, Euratom waarbij aan het Verenigd Koninkrijk toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8924)

31

 

 

2014/844/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 waarbij Malta wordt gemachtigd om gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8925)

33

 

 

2014/845/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Beschikking 2005/817/EG, Euratom waarbij aan de Republiek Letland toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8926)

35

 

 

2014/846/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Beschikking 2005/819/EG, Euratom waarbij aan de Republiek Litouwen toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8927)

37

 

 

2014/847/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Beschikking 90/176/Euratom, EEG waarbij Frankrijk wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de btw (Kennisgeving geschied onder C(2014) 8928)

39

 

 

2014/848/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 houdende wijziging van Besluit 2010/4/EU, Euratom waarbij Bulgarije wordt gemachtigd om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen statistische gegevens over eerdere jaren dan het voorlaatste en ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8929)

41

 

 

2014/849/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Beschikking 90/179/Euratom, EEG waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd gebruik te maken van statistische gegevens van aan het voorlaatste jaar voorafgaande jaren en geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen of gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8931)

43

 

 

2014/850/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Besluit 2010/5/EU, Euratom waarbij Ierland wordt gemachtigd om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8932)

44

 

 

2014/851/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 tot wijziging van Beschikking 96/565/Euratom, EG waarbij Zweden wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8933)

46

 

 

2014/852/EU, Euratom

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2014 houdende wijziging van Beschikking 2005/820/EG, Euratom waarbij aan de Slowaakse Republiek toestemming wordt gegeven om voor de berekening van de btw-grondslag van de eigen middelen statistische gegevens over eerdere jaren dan het voorlaatste en ramingen te gebruiken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8934)

48

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top