Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:297:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 297, 15 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 297

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
15 oktober 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1078/2014 van de Commissie van 7 augustus 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen ( 1 )

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1079/2014 van de Commissie van 14 oktober 2014 tot vaststelling, voor het boekjaar 2015 van het Europees Landbouwgarantiefonds, van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet van de voorraden toe te passen rentevoeten

7

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1080/2014 van de Commissie van 14 oktober 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

9

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/714/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 oktober 2014 tot schrapping uit het Publicatieblad van de Europese Unie van de referentie van de geharmoniseerde norm EN 1384:2012 „Helmen voor de ruitersport” uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7236)

11

 

 

2014/715/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 oktober 2014 tot het identificeren van een derde land dat door de Commissie als een niet-meewerkend derde land wordt beschouwd op grond van Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen

13

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Reglement nr. 60 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) — Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van tweewielige motorfietsen en bromfietsen wat de door de bestuurder bediende bedieningsorganen en de identificatie van bedieningsorganen, verklikkers en meters betreft

23

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2014/24/GBVB van de Raad van 20 januari 2014 houdende uitvoering van Besluit 2012/642/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus ( PB L 16 van 21.1.2014 )

41

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 699/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 over het ontwerp van het gemeenschappelijke logo voor de identificatie van personen die geneesmiddelen op afstand aan de bevolking te koop aanbieden, en over de technische, elektronische en cryptografische vereisten voor de verificatie van de authenticiteit van het gemeenschappelijke logo ( PB L 184 van 25.6.2014 )

41

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top