Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:295:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 295, 11 oktober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 295

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
11 oktober 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1067/2014 van de Commissie van 3 oktober 2014 tot vaststelling van vorm en inhoud van de boekhoudinformatie die aan de Commissie moet worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het Elfpo, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses

1

 

*

Verordening (EU) nr. 1068/2014 van de Commissie van 9 oktober 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op lom in wateren van de Unie en internationale wateren van I, II en XIV door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

45

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1069/2014 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, wat de aanhoudperiode voor de zoogkoeienpremie voor 2014 in Spanje betreft

47

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1070/2014 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 271/2009 van de Commissie wat betreft het minimumgehalte van het preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 18404), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder BASF SE) ( 1 )

49

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1071/2014 van de Commissie van 10 oktober 2014 inzake uitzonderlijke steunmaatregelen voor de sectoren eieren en pluimveevlees in Italië

51

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1072/2014 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

55

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/705/EU

 

*

Besluit van de Raad van 8 oktober 2014 houdende benoeming van een Brits lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

57

 

 

2014/706/EU

 

*

Besluit van de Raad van 8 oktober 2014 houdende benoeming van een Brits lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité

58

 

 

2014/707/GBVB

 

*

Besluit EULEX KOSOVO/2/2014 van het Politiek en Veiligheidscomité van 9 oktober 2014 tot benoeming van het hoofd van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, EULEX KOSOVO

59

 

 

2014/708/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014 tot wijziging van Beschikking 2003/467/EG wat betreft de verklaring dat bepaalde gebieden in Polen officieel vrij zijn van enzoötische boviene leukose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7141)  ( 1 )

60

 

 

2014/709/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 7222)  ( 1 )

63

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

2014/710/EU

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronische-communicatiesector die aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten ( 1 )

79

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole ( PB L 131 van 28.5.2009 )

85

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad ( PB L 88 van 4.4.2011 )

86

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel ( PB L 338 van 21.12.2011 )

87

 

*

Rectificatie van Besluit 2013/811/EU van de Raad van 17 december 2013 houdende bepaling van het tot aanstelling bevoegde gezag en van het tot het sluiten van overeenkomsten bevoegd gezag voor het secretariaat-generaal van de Raad en tot intrekking van Besluit 2006/491/EG, Euratom ( PB L 355 van 31.12.2013 )

88

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top