EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:209:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 209, 16 juli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 209

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
16 juli 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 763/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij met betrekking tot de technische kenmerken van voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen en instructies over de vormgeving van het embleem van de Unie

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 764/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

5

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 765/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 766/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

9

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 767/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

12

 

*

Verordening (EU) nr. 768/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op beryciden in de uniale wateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

14

 

*

Verordening (EU) nr. 769/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op koolvis in gebied VI; uniale en internationale wateren van Vb, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

16

 

*

Verordening (EU) nr. 770/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 tot vaststelling van een verbod op de visserij op grote zilvervis in de uniale wateren van III en IV door vaartuigen die de vlag van Ierland voeren

18

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 771/2014 van de Commissie van 14 juli 2014 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij betreffende het model voor operationele programma's, de structuur van de plannen voor de compensatie van de extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en aquacultuurproducten van de ultraperifere gebieden, het model voor de indiening van financiële gegevens, de inhoud van de ex-ante-evaluatieverslagen en de minimumeisen voor het in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in te dienen

20

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 772/2014 van de Commissie van 14 juli 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de intensiteit van de overheidssteun die moet worden toegepast op de totale in aanmerking komende uitgaven voor bepaalde, uit hoofde van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij gefinancierde concrete acties

47

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 773/2014 van de Commissie van 15 juli 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

49

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 774/2014 van de Commissie van 15 juli 2014 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 juli 2014

51

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/462/EU

 

*

Besluit van de Raad van 8 juli 2014 betreffende de benoeming van de gewone en de plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, voor Hongarije

54

 

 

2014/463/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 juli 2014 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van olie van de microalg Schizochytrium sp. als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Beschikkingen 2003/427/EG en 2009/778/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 15 juli 2014 tot vaststelling van de prioriteiten van de Unie voor het handhavings- en controlebeleid in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

59

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top