EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:186:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 186, 26 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 186

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
26 juni 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 703/2014 van de Commissie van 19 juni 2014 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, ethoxyquine, flusilazool, isoxaflutool, molinaat, propoxycarbazon, pyraflufen-ethyl, quinoclamine en warfarine in of op bepaalde producten ( 1 )

1

 

*

Verordening (EU) nr. 704/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 211/2013 betreffende de certificeringsvoorschriften voor de invoer in de Unie van kiemgroenten en voor de productie van kiemgroenten bestemde zaden ( 1 )

49

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 705/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot vaststelling van het invoerrecht voor breukrijst

53

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 706/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 972/2006, met betrekking tot het invoerrecht voor Basmati-rijst

54

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 707/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 690/2008 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

56

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 708/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

62

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Uitvoeringsrichtlijn 2014/83/EU van de Commissie van 25 juni 2014 tot wijziging van de bijlagen I, II, III, IV en V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

64

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/393/EU

 

*

Besluit van de Raad van 20 juni 2014 tot intrekking van Besluit 2010/283/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in België

72

 

 

2014/394/EU

 

*

Besluit van de Raad van 23 juni 2014 betreffende het standpunt dat door de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad die is ingesteld bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, wat betreft de vaststelling van besluiten van de Associatieraad inzake de reglementen van orde van de Associatieraad en van het Associatiecomité, het reglement van orde voor de beslechting van geschillen krachtens titel X en de gedragscode voor leden van de panels en bemiddelaars, de lijst van panelleden en de lijst van deskundigen op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling

75

 

 

2014/395/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 24 juni 2014 betreffende het op de markt brengen, voor essentiële toepassingen, van biociden die koper bevatten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 4062)

103

 

 

2014/396/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24 juni 2014 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van uv-behandelde bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 4114)

108

 

 

2014/397/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 25 juni 2014 tot verlenging van de termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van difethialon en difenacum voor gebruik in biociden voor productsoort 14 ( 1 )

111

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top