EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:111:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 111, 15 april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 111

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
15 april 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Costa Rica, de Republiek El Salvador, de Republiek Guatemala, de Republiek Honduras, de Republiek Nicaragua en de Republiek Panama anderzijds

1

 

 

2014/210/EU

 

*

Besluit van de Raad van 14 april 2014 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Costa Rica, de Republiek El Salvador, de Republiek Guatemala, de Republiek Honduras, de Republiek Nicaragua en de Republiek Panama, anderzijds, wat betreft artikel 49, lid 3

2

 

 

2014/211/EU

 

*

Besluit van de Raad van 14 april 2014 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Costa Rica, de Republiek El Salvador, de Republiek Guatemala, de Republiek Honduras, de Republiek Nicaragua en de Republiek Panama, anderzijds, met uitzondering van artikel 49, lid 3

4

 

 

Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Costa Rica, de Republiek El Salvador, de Republiek Guatemala, de Republiek Honduras, de Republiek Nicaragua en de Republiek Panama, anderzijds

6

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 380/2014 van de Raad van 14 april 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1284/2009 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen ten aanzien van de Republiek Guinee

29

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 381/2014 van de Raad van 14 april 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 208/2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne

33

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 382/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de publicatie van supplementen op het prospectus ( 1 )

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 383/2014 van de Commissie van 2 april 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Beurre de Bresse (BOB))

40

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 384/2014 van de Commissie van 3 april 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Crème de Bresse (BOB))

42

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 385/2014 van de Commissie van 3 april 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Elbe-Saale Hopfen (BGA))

44

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 386/2014 van de Commissie van 14 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 329/2007 van de Raad betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

46

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 387/2014 van de Commissie van 14 april 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

48

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2014/48/EU van de Raad van 24 maart 2014 tot wijziging van Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

50

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2014/212/GBVB van de Raad van 14 april 2014 tot wijziging van Besluit 2013/183/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea

79

 

*

Besluit 2014/213/GBVB van de Raad van 14 april 2014 tot wijziging van Besluit 2010/638/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen de Republiek Guinee

83

 

*

Besluit 2014/214/GBVB van de Raad van 14 april 2014 tot wijziging van Besluit 2013/184/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Myanmar/Birma

84

 

 

2014/215/EU

 

*

Besluit van de Raad van 14 april 2014 tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

85

 

*

Uitvoeringsbesluit 2014/216/GBVB van de Raad van 14 april 2014 tot uitvoering van Besluit 2014/119/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne

91

 

 

2014/217/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 april 2014 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van schapenpokken in Bulgarije in 2013 en in Griekenland in 2013 en 2014 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 2334)

94

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 368/2014 van de Commissie van 10 april 2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 474/2006 tot opstelling van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap ( PB L 108 van 11.4.2014 )

96

 

*

Rectificatie van de definitieve vaststelling van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 ( PB L 51 van 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top