EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:106:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 106, 9 april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 106

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
9 april 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgeving van de inwerkingtreding, tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, van de regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de deelname van deze staten aan de werkzaamheden van de comités die de Europese Commissie bijstaan bij de uitoefening van haar uitvoerende bevoegdheden op het gebied van de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis

1

 

 

(2014/194/EU)

 

*

Besluit van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Republiek IJsland aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

2

 

 

(2014/195/EU)

 

*

Besluit van de Raad van 17 februari 2014 waarbij de lidstaten worden gemachtigd om de Overeenkomst van Kaapstad van 2012 inzake de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Protocol van Torremolinos van 1993 inzake het Internationaal Verdrag van Torremolinos voor de beveiliging van vissersvaartuigen van 1977 te ondertekenen, te bekrachtigen of ertoe toe te treden ( 1 )

4

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2014 van de Commissie van 8 april 2014 houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

7

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 355/2014 van de Commissie van 8 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft ( 1 )

15

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 356/2014 van de Commissie van 8 april 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

41

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/282/EU van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Oostenrijk ( PB L 125 van 21.5.2010 )

43

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/283/EU van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in België ( PB L 125 van 21.5.2010 )

43

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/284/EU van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in de Tsjechische Republiek ( PB L 125 van 21.5.2010 )

44

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/285/EU van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Duitsland ( PB L 125 van 21.5.2010 )

44

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/286/EU van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Italië ( PB L 125 van 21.5.2010 )

45

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/287/EU van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Nederland ( PB L 125 van 21.5.2010 )

45

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/288/EU van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Portugal ( PB L 125 van 21.5.2010 )

46

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/289/EU van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Slovenië ( PB L 125 van 21.5.2010 )

47

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/290/EU van de Raad van 19 januari 2010 betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Slowakije ( PB L 125 van 21.5.2010 )

48

 

*

Rectificatie van Besluit 2010/291/EU van de Raad van 19 januari 2010 waarbij wordt vastgesteld of door Griekenland effectief gevolg is gegeven aan de aanbeveling van de Raad van 27 april 2009( PB L 125 van 21.5.2010 )

49

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 487/2013 van de Commissie van 8 mei 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang ( PB L 149 van 1.6.2013 )

50

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top