EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:074:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 074, 14 maart 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2014.074.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 74

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
14 maart 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 240/2014 van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 241/2014 van de Commissie van 7 januari 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen betreffende eigenvermogensvereisten voor instellingen (1)

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 242/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Lammefjordskartofler (BGA))

27

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 243/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim (BGA))

29

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 244/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Strachitunt (BOB))

31

 

*

Verordening (EU) nr. 245/2014 van de Commissie van 13 maart 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen (1)

33

 

*

Verordening (EU) nr. 246/2014 van de Commissie van 13 maart 2014 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de schrapping van bepaalde aromastoffen uit de EU-lijst (1)

58

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 247/2014 van de Commissie van 13 maart 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

61

 

 

BESLUITEN

 

 

2014/134/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 maart 2014 tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 1657)  (1)

63

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

2014/135/EU

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie (1)

65

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010)

71

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top