EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:349:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 349, 21 december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.349.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 349

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
21 december 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

 

2013/785/EU

 

*

Besluit van de Raad van 16 december 2013 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko

1

 

 

2013/786/EU

 

*

Besluit van de Raad van 16 december 2013 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren overeengekomen Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

4

 

 

Protocol tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

5

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1389/2013 van de Raad van 16 december 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1258/2012 van de Raad betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden krachtens het tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen beide partijen

24

 

*

Verordening (EU) nr. 1390/2013 van de Raad van 16 december 2013 betreffende de verdeling van de vangstmogelijkheden krachtens het tussen de Europese Unie en de Unie der Comoren overeengekomen protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de thans geldende partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen beide partijen

26

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1391/2013 van de Commissie van 14 oktober 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, wat de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang betreft

28

 

*

Verordening (EU) nr. 1392/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van een verbod op de visserij op makreel in de gebieden IIIa en IV; EU-wateren van IIa, IIIb, IIIc en deelsectoren 22-32 door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

44

 

*

Verordening (EU) nr. 1393/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van een verbod op de visserij op roodbaars in de EU- en internationale wateren van V en in de internationale wateren van XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

46

 

*

Verordening (EU) nr. 1394/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van een verbod op de visserij op roodbaars in de Groenlandse wateren van NAFO 1F en de Groenlandse wateren van V en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

48

 

*

Verordening (EU) nr. 1395/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot vaststelling van een verbod op de visserij op gaffelkabeljauw in de EU-wateren en internationale wateren van VIII en IX door vaartuigen die de vlag van Portugal voeren

50

 

*

Verordening (EU) nr. 1396/2013 van de Commissie van 17 december 2013 tot vaststelling van een verbod op de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in het gebied NAFO 3LMNO door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

52

 

*

Verordening (EU) nr. 1397/2013 van de Commissie van 17 december 2013 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in EU-wateren en Noorse wateren van IV ten noorden van 53° 30′ NB door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

54

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1398/2013 van de Commissie van 18 december 2013 tot vermindering van de aan het Verenigd Koninkrijk in 2013 toegewezen visserijinspanning voor sint-jakobsschelpen, noordzeekrab en spinkrab wegens overbevissing in het voorgaande jaar

56

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1399/2013 van de Commissie van 18 december 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası (BGA)

58

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1400/2013 van de Commissie van 18 december 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (BOB))

59

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1401/2013 van de Commissie van 18 december 2013 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Yorkshire Wensleydale (BGA))

60

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1402/2013 van de Commissie van 19 december 2013 tot verlaging van de vangstquota voor 2013 voor bepaalde bestanden wegens overbevissing van andere bestanden in de voorgaande jaren en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 770/2013 wat betreft de in komende jaren af te trekken hoeveelheden

61

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1403/2013 van de Commissie van 19 december 2013 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Liquirizia di Calabria (BOB))

86

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1404/2013 van de Commissie van 20 december 2013 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door Aspergillus niger (CBS 109.713), en endo-1,4-bèta-glucanase, geproduceerd door Aspergillus niger (DSM 18404), als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor mestvarkens (vergunninghouder BASF SE) ( 1 )

88

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1405/2013 van de Commissie van 20 december 2013 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

91

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1406/2013 van de Commissie van 20 december 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

93

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/787/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2012/011 DK/Vestas, Denemarken)

95

 

 

2013/788/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/001 FI/Nokia, Finland)

96

 

 

2013/789/EU

 

*

Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2013/003 DE/First Solar, Duitsland)

97

 

 

2013/790/EU

 

*

Besluit van de Raad van 13 december 2013 tot aanvaarding namens de Europese Unie van de wijziging van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren

98

 

 

2013/791/Euratom

 

*

Besluit van de Raad van 13 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2007/198/Euratom tot oprichting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning van gunsten daaraan

100

 

 

2013/792/EU

 

*

Besluit van de Raad van 16 december 2013 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Finland

103

 

 

2013/793/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 19 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2007/506/EG teneinde de geldigheidsduur van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan zepen, shampoos en haarconditioners te verlengen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9223)  ( 1 )

104

 

 

2013/794/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2013 betreffende de erkenning van Georgië overeenkomstig Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de opleiding en diplomering van zeevarenden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9224)  ( 1 )

105

 

 

2013/795/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 december 2013 betreffende een aanmelding door het Verenigd Koninkrijk van maatregelen die het wenst vast te stellen overeenkomstig artikel 9, leden 2 en 3, van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 9225)  ( 1 )

107

 

 

2013/796/EU

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 6 december 2013 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2014 (ECB/2013/46)

109

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top